Verden

- Spis sjokolade med god samvittighet

Sjokolade med ingredienser høstet av barn - uetisk eller ikke?
  • Det blir ikke bedre for barna hvis vi slutter å kjøpe sjokolade, sier forsker på barnearbeid.

Les også

  1. - Norske forbrukere liker ikke smaken

  2. Ingen lager fairtrade-sjokolade i Norge

  3. - Barn er kakao-slaver

  • Vibeke Buan

Forskningssjef Morten Bøås i FAFO mener boikott ikke er veien å gå for å få bukt med barnearbeid i sjokladeindudstrien i Vest-Afrika — hovedsaklig Elfenbenskysten og Ghana - hvor nesten all kakao som brukes i norsk sjokoladeproduksjon kommer fra.

- Norske forbrukere kan spise sjokolade med god samvttighet. Problemet med barnearbeid er først og fremst knyttet til fattigdom, og løsningen er ikke at alle skal slutte å spise sjokolade, sier Bøås til Aftenposten.no.

— Hvis ikke de fattige kakaobøndene i Elfenbenskysten får solgt kakaoen sin lenger, går de en økonomisk katastrofe i møte. Og hvem rammes da? Jo, barn og kvinner, som er de mest sårbare. I det ideelle velferdssamfunnet ville det vært et system som fanget opp disse. Men det finnes ikke i Elfenbenskysten, sier Bøås.

- Garantert barnearbeid bak norsk sjokolade

Aftenposten skrev tidligere i uken om at norske sjokoladeprodusenter innrømmer det ligger barnearbeid bak all norsk sjokoladeproduksjon.

— Jeg kan garantere at i all norsk sjokolade ligger det barnearbeid bak, fordi de fleste kakaogårdene er små familiebruk hvor ungene jobber sammen med foreldrene sine, sa Dag Kjetil Øyna i Norske Sjokoladefabrikkers Forening til Aftenposten.no.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Journalist Miki Mistrati møtte denne gutten på en kakaogård i nærheten av Abidjan i Elfenbenskysten. Gutten hadde blitt utsatt for menneskesmugling, og arbeidet med farlige macheter for å høste kakaofrukter fra morgen til kveld. FOTO: FOTO: HENRIK IPSEN/EKSTRABLADET

Han kan heller ikke utelukke at kakao i norske sjokolader plukkes av barn som er ofre for menneskehandel og slaveri. Det er rundt 600.000 kakaogårder i Elfenbenskysten, og de fleste er små farmer på 4 til 8 hektar. Fordi det er så mange gårder og mange ledd mellom kakaobønder og sjokoladefabrikkene, er det i følge Sjokoladeforeningen ikke mulig å kontrollere om kakaoen de bruker kommer fra gårder hvor det er brukt ulovlig barnearbeid og i verste fall barn som er ofre for menneskehandel.

— Fair trade fungerer bedre på papiret

Øyna mener norske sjokoladeprodusenter gir viktige bidrag til arbeidet mot de verste typene barnearbeid i Vest-Afrika. Men fair trade, som er et av tiltakene sjokoladeprodusentene satser på, er ingen god ide for å bekjempe ulike former for barnearbeid i sjokoladeindustrien, mener FAFO-forsker Morten Bøås.

— Fairtrade er et eksempel på en ide som fungerer bedre på papiret i Norge enn i Afrika, i hvert fall i kakaosektoren. Hvordan skal man på kort sikt klare å skape et system som kan kontrollere 600.000 småprodusenter, hvor mange kontrollører skal man ha da? For å klare det vil man bare ende opp med sjokolade som er så dyr at ingen vil kjøpe den, sier Bøås.

Han har forsket på barnearbeid i Afrika i 20 år, og mener sjokoladeprodusentene heller bør ha fokus på å samarbeide med myndighetene i de afrikanske landene om å etablere prisstabiliserende mekanismer, som nasjonale fond hvor kakaobønder kan få tilskudd når kakaoprisen er lav og bøndene mister inntekt. Sjokoladeselskapene bør også fortsette med å satse på konkrete tiltak som utbygging av skoler og opplæringstilbud hvor bøndene får opplæring i sikker og mer effektiv drift.

— Det er dyrt å sende ungene på skole, og det er dessverre sånn at når kakaoprisene blir lave, har ikke kakaobonden mange kort å spille på. Når han må velge mellom familiekonkurs og skole, tar han barna ut av skolen og bruker dem i produksjonen i stedet, sier Bøås.

- Dytter ansvaret nedover

Leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender mener derimot at fair trade er en god måte å bekjempe urettferdige handelsbetingelser på, også i kakao- og sjokoladebransjen.

— Det blir ikke solgt mindre kakao og sjokolade med fair trade, det blir bedre kvalitet både på gårdene og på produktet, Og fair trade dreier seg ikke bare om kontroller. Det sikrer også at kakaobøndene får garantert minstepris som sikrer dem mot store prissvingninger, og det omfatter penger til landsbyutvikling, sier Hermstad til Aftenposten.no.

— I Mexico er det for eksempel påvist i kaffeindustrien at der det har kommet flere fair trade-produsenter i området har dette bidratt til at levekårene til alle kaffeprodusentene i området har blitt bedre. Makten har flyttet seg nedover. Og det stemmer ikke at fair trade-systemet gir dyre produkter. Det er ikke store prisforskjeller mellom fair trade-kaffe og annen kaffe, sier Hermstad, og fortsetter:

— Rapporter tilsier at det skjer fryktelig lite av forbedringer i kakaobransjen. Sjokoladeselskapene dytter ansvaret så langt ned som mulig, og det er fair trade et forsøk på å gjøre noe med. De store aktørene i sjokoladeindustrien har en mulighet til å stille krav til det leddet de forholder seg til, sier Hermstad.

- Slaveri lite utbredt

Han er ikke enig med FAFO-forsker Bøås, som hevder at slaveri og de verste formene for ulovlig barnearbeid ikke er spesielt utbredt i kakaoindustrien i Vest-Afrika.

— Flere studier i regi av FAFO-forskere viser at det er triste enkeltskjebner også i denne industrien, og de barna er det synd på. Men det er ikke utstrakt bruk av tvang, slaveri eller mishandling, sier Bøås.

— Hvis FAFO påstår at dette er et lite og isolert problem, påstår de noe annet enn nesten alle andre. Det er gjort noen forbedringstiltak, men hovedbildet vedvarer. International Labour Organisation (ILO), som er en del av FN, gir stadig ut rapporter om barnearbeid som viser at problemet er stort, sier lederen for Framtiden i våre hender.

— Hele kakaobransjen har dessuten gått sammen om en sertifiseringsording - Harkin Engel-protokollen fra 2001 - som tok utgangspunkt i at barnearbeid og til dels slaveri er et så stort problem i kakaobransjen at man måtte gjøre noe. Men de har fremdeles ikke blitt enige om en avtale som sikrer bedre arbeidsforhold for arbeidere og barn, sier Hermstad.

I en rapport fra 2004 anslår myndighetene i USA at over 100.000 barn i Elfenbenskysten er involvert i «den verste formen for barnearbeid». Om lag 10.000 skal være ofre for menneskesmugling og slaveri.