Verden

USA fikk ingen 2 prosents garanti fra Norge da forsvarsministrene møttes

MÜNCHEN (Aftenposten): Hverken statsminister Erna Solberg eller forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kan love at Norge når NATOs 2 prosents mål.

USAs forsvarsminister James Mattis og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møttes i München. Økte forsvarsutgifter sto på dagsorden.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

– Vi er i likhet med andre land veldig forpliktet til å nå målet, men vi vet ikke når vi når dette målet, sier Ine Eriksen Søreide til Aftenposten.

Fredag møttes James Mattis, eller Jim som han ofte kalles, i 45 minutter med den norske statsråden. Ifølge Eriksen Søreide var det ikke noen overraskelser i det Mattis tok opp. Mattis kjenner Norge godt fra sitt tidligere virke som general og leder i internasjonale operasjoner.

Tydelig på forpliktelsene

Trump-administrasjonens understreking av de europeiske NATO-landenes ansvar for å bidra mer til egen sikkerhet er det alvorlige bakteppet for årets sikkerhetskonferanse. Kravet fra USA er ikke nytt, men det er første gang de kommer en trussel om at dersom pengebruken ikke øker innen året er omme, kan USA komme til å «moderere sine forpliktelser» til alliansen.

– Vi amerikanere kan ikke gjøre mer for deres barns sikkerhet, sa Mattis i Brussel.

Tonen er den samme her i München.

Klar og tydelig

– Han var veldig klar og tydelig på forpliktelsen til NATO og betydningen av de allierte og det transatlantiske båndet. Han var også veldig klar på at han har merket seg hva Norge gjør for å styrke det norske forsvaret, sier Søreide.

– Men på NATO-toppmøtet i Wales i 2014 sa man at NATO-landene skal nå 2-prosentsmålet innen 10 år, altså i 2024 – vil Norge gjøre det?

– Vi følger vedtaket fra Wales, fordi vi styrker forsvaret med den hensikt å nå 2-prosentsmålet innen 2024. Men husk at Norge er det landet i Europa som bruker mest penger pr. innbygger på forsvaret. Det blir lagt merke til, sier statsminister Erna Solberg.

Bare fem av landene i alliansen har nådd målet.

Norge ligger for tida på snaut 1,6 prosent, og andelen ligger heller ikke an til å øke de nærmeste årene. Dette ble imidlertid ikke tatt direkte opp på møtet, ifølge forsvarsministeren.

  • Jens Stotenberg: Jeg har hatt gode samtaler med Trump

Under møtet understreket Mattis nok en gang budskapet om at europeiske allierte må bidra mer til byrdefordelingen i NATO.

– Der har vi en jobb å gjøre i fellesskap. Men dette har nok Europa forstått, sier Søreide.

EU-topp mot USA press

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sa at han ikke uten videre mente at de europeiske landene skal bøye seg for USAs press. Han mente blant annet at både utviklingshjelp måtte telle med når en så på bevilgninger som går til sikkerhet.

Da han kom til konferansen her i München ble NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg bedt om å kommentere dette.

Stoltenberg sa at det USAs forsvarsminister James Mattis hadde fremført under NATOs forsvarsministermøte, ikke var noe annet enn det stats- og regjeringssjefene vedtok på toppmøtet i Wales i 2014. Den gang sa de at forsvarsbudsjettene skulle øke og nå 2-prosentmålet innen 10 år. På direkte spørsmål om Norge sa han at han regnet det som selvsagt at også Norge skal nå dette målet.

I dag får forsvaret 49 milliarder kroner i Norge. Det tilsvarer 1,56 prosent av BNP. Prislappen for å nå 2 prosent er over 13 milliarder kroner, ifølge NTB.

Blir dyrere og dyrere

Fordi bruttonasjonalproduktet vokser, vil prislappen bare bli større for hvert år som går. Dette understreket også Eriksen Søreide i møte med norsk presse her i München. Øket nasjonalprodukt gjør at en ikke på forhånd kan si hvor mye mer penger Forsvaret skal få.

Budsjettene fikk et betydelig løft i Forsvarets langtidsplan, som ble lagt frem i fjor. Der beregnes det at pengebruken vil øke til 53 milliarder kroner i 2020, målt i 2016-kroner. Det er bare så vidt nok til å holde tritt med den økonomiske veksten. BNP-andelen i 2020 anslås til 1,57 prosent, marginalt høyere enn i dag, skriver NTB.

Les mer om

  1. Jean-Claude Juncker
  2. Erna Solberg