Verden

Drapsdømt gutt skal henrettes i Iran torsdag

En 17 år gammel gutt skal etter planen henrettes i Iran torsdag, ifølge menneskerettsaktivister. Gutten er dømt for et drap på et barn da han var 16 år.

Iran ligger i verdenstoppen når det gjelder antall dødsdommer og henrettelser. Bildet viser politifolk ved repet som i 2005 ble brukt til den offentlige hengningen av en massedrapsmann i byen Pakdasht.

Det er organisasjonen Iran Human Rights (IHR) som melder om saken. Ifølge IHR er gutten 17 år og 10 måneder gammel. Men påtalemyndigheten har slått fast at han nå er 18 år og at dødsdommen dermed kan fullbyrdes.

Amir Hossain Pourjafar ble i april dømt for voldtekt og drap på en seks år gammel afghansk jente ett år tidligere.

– Henrettelsen av Pourjafar er en like stor forbrytelse som drapet på jenta, mener IHRs talsmann Mahmood Amiry-Moghaddam.

  • Ber Norge spille «konstruktiv rolle»: Iran ønsker tettere økonomisk samarbeid

– Bryter Barnekonvensjonen

Organisasjonen hevder fem ungdomsforbrytere er henrettet hittil i år. Dette er i strid med FNs barnekonvensjon, som Iran har ratifisert, påpekes det.

Utenriksdepartementet opplyser til Nettavisen at de er gjort kjent saken tidligere denne uken og er bekymret.

– Iranske myndigheter er, gjennom bilaterale kanaler og i multilaterale arenaer der menneskerettighetsspørsmål blir tatt opp, godt kjent med Norges prinsipielle standpunkt mot dødsstraff. Dødsstraff for mindreårige er også eksplisitt forbudt i folkeretten (Barnekonvensjonen), sier statssekretær i UD, Marit Berger Røsland.

Hun håper Iran avstår fra å gjennomføre henrettelsen.