Verden

Trump har ikke utpekt 261 nøkkelmedarbeidere. Nå går vikarene ut på dato.

Ett år etter valgseieren står fortsatt flere hundre toppjobber i Donald Trumps regjeringsapparat ubesatt. Fra nå av kan dette skape problemer.

USAs president Donald Trump tok på seg pilotjakke før han søndag talte til amerikanske soldater ved Yokota-basen i Japan. Onsdag er det ett år siden han vant valget.
 • Kjetil Hanssen
  Kjetil Hanssen
  Journalist

For 261 stillinger har president Trump ennå ikke foreslått noen kandidater. Dette kan bli et problem. En lov om midlertidige utnevnelser setter nemlig en tidsfrist for hvor lenge fungerende sjefer kan ta avgjørelsene.

Ifølge et notat fra kongressens utredningsapparat (CRS) begynner disse fristene å løpe ut nå i november. En del oppgaver som disse har, kan da kun overtas av statsrådene selv. De kan ikke settes bort til andre medarbeidere.

Opptog av håpefulle

Da Trump vant valget 8. november i fjor, begynte spekulasjonene straks om hvem som skulle få de viktige jobbene i administrasjonen. Potensielle ministre paraderte inn og ut av Trump-tårnet på Manhattan og andre Trump-eiendommer. Selve statsrådet hans er for tiden nesten fulltallig: Helseminister Tom Price måtte gå av etter å ha vært litt for rundhåndet med bruk av privatfly på skattebetalernes regning. Sikkerhetsminister John Kelly gikk av for å rydde opp i Det hvite hus som ny stabssjef.

Overvåker politiske innsettelser

Det amerikanske regjeringsapparatet har imidlertid over 4000 politisk ansatte som byttes ut ved innsettelsen av en ny president. Organisasjonen Partnership for Public Service overvåker i samarbeid med The Washington Post nominasjoner og innsettelser av 610 nøkkelstillinger der Senatet må godkjenne presidentens forslag.

Dette er fasiten så langt:

 • 173 er nominert, godkjent og innsatt. Dette gjelder blant andre ministrene, mange av deres nestsjefer, juridiske toppsjefer i flere departementer og en del ambassadører.
 • 169 er nominert, men ennå ikke godkjent i Senatet. Blant disse er for eksempel John Kellys etterfølger som sikkerhetsminister, Kirstjen Nielsen, og Trumps valg som den neste Norges-ambassadøren, Kenneth J. Braithwaite.
 • Syv navn er kunngjort, men ikke formelt nominert.
 • Til slutt er det 261 stillinger der Trump ennå ikke har foreslått noen. En etterfølger til helseminister Tom Price er blant disse. Direktoratet for alkohol, tobakk, skytevåpen og sprengstoff (ATF) har heller ikke fått utpekt noen sjef. Denne politilignende etaten har over 5000 ansatte og et budsjett på 10 milliarder kroner.
En ansatt i Direktoratet for alkohol, tobakk, skytevåpen og eksplosiver (ATF) skyter med et våpen beslaglagt i en kriminalsak for å arkivere kuler og ammunisjonshylser som bevis. Det er ikke utvevnt en sjef for ATF.

Trump: – Jeg er den som betyr noe

Det har vært luftet mye bekymring for at Utenriksdepartementet mangler politiske sjefer på en rekke sentrale områder. Ikke minst var dette et tema før Trumps store Asia-tur denne uken. Trump selv later ikke til å ta det særlig tungt.

– Er du urolig for at det ikke er nok Donald Trump-folk i Utenriksdepartementet som kan fremme din dagsorden, spurte Fox News´ Laura Ingraham presidenten dagen før han dro.

– Vi trenger ikke alle de folkene de vil ha. Jeg er heller ikke fornøyd med alle der, sa han.

Trump antydet at han for å spare penger ikke vil fylle alle stillinger.

– Du fjerner ikke jobben som viseutenriksminister?

– Den som er avgjørende, er meg. Jeg er den eneste som betyr noe for politikken som føres, sa Trump.

Senatet bruker litt lengre tid

Trump klaget også over at demokratene bremser kandidatene hans i Senatet. Tallene fra dem som overvåker prosessen, viser at godkjennelsen av Trumps folk hittil i gjennomsnitt har tatt 18 dager lengre tid enn Barack Obamas. Trump har imidlertid også foreslått klart færre enn Obama hadde på samme tid. Obama, George W. Bush, Bill Clinton og George H.W. Bush hadde langt flere på plass ett år etter valget enn Trump har nå.

Avgjørelser kan bli ugyldige

For den gruppen stillinger der ingen er nominert, har den fungerende vikaren en tidsfrist på opptil 300 dager før vedkommende går ut på dato, ifølge CRS. Etter dette blir avgjørelsene de tar, ugyldige.

Tidligere eksempler fra domstolene på slike ugyldige vedtak omfatter blant annet en inngripen mot et selskap i en fagforeningssak. I en annen sak nektet det føderale kontoret for indianersaker å anerkjenne noen hundre schaghticoke-urfolk i Connecticut som en stamme. De krevde å overta et landområde eid av et energiselskap. Domstolene underkjente stamme-avgjørelsen med bakgrunn i vikartidsfristen, og schaghticokene vant saken.

Les mer om

 1. USA-valg 2016
 2. Donald Trump