Muslimske jenter må ha svømmetimer med gutter, slår menneskerettighetsdomstol fast

Muslimske foreldre i Sveits kan ikke nekte å sende sine døtre til svømmetimer der også gutter deltar, fastslår Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Muslimske foreldre kan ikke nekte å sende jenter til svømming der gutter deltar, ifølge menneskerettighetsdomstolen. Illustrasjonsbilde.

Et tyrkisk-sveitsisk foreldrepar har anket saken til domstolen i Strasbourg etter at de ble bøtelagt av skolemyndighetene i Basel fordi de ikke ville la døtrene på sju og ni år ha svømmetimer sammen med gutter. Foreldrene mener at blandede klasser i svømming bryter med deres religiøse overbevisning.

Tirsdag ble det imidlertid klart at de tapte saken. Domstolen i Strasbourg gir foreldrene rett i at kravet om at døtrene skal delta, griper inn i religionsfriheten, men den mener at det er legitimt ettersom målet er hindre sosial utestenging av elever.

Den viser også til at myndighetene i Basel har forsøkt å inngå kompromiss med foreldrene, ved å la barna ha på seg burkini, en heldekkende badedrakt. Dommerne mener også at boten – 350 sveitsiske franc per barn – er rimelig. 350 sveitsiske franc tilsvarer om lag 3.000 kroner.

De to døtrene er født i 1999 og 2001. Foreldrene har anket saken flere ganger i Sveits, men uten å få medhold, noe som gjorde at de gikk videre til menneskerettighetsdomstolen. Dommen omhandler svømmeundervisning ved en barneskole for barn fra 1. til 4. klassetrinn.

Tirsdagens dom er imidlertid ikke endelig. Foreldrene har tre måneder på seg til å anke avgjørelsen.