Verden

Omtalen av Sverige dabbet av i Danmark. I Norge eksploderte den.

Håndteringen av koronapandemien har påvirket Sveriges omdømme. Statsepidemiolog Anders Tegnell har stått i spissen for Sveriges arbeid.

Svenskene har målt sitt eget omdømme i Norden. I Norge er det blitt dårligere.

 • Odd Inge Aas
  Journalist
 • Anders Veberg
  Journalist

Håndteringen av koronapandemien har endret de nordiske naboenes inntrykk av Sverige. Det kommer frem i en rapport fra Svenska institutet (SI). Det er et offentlig organ som skal øke interessen for Sverige i resten av verden.

Tusen respondenter i hvert av de nordiske landene har svart på en spørreundersøkelse.

Ifølge rapporten er Norge det landet i Norden som både vet mest om Sverige og har det mest positive inntrykket av landet. 47 prosent av nordmennene svarer imidlertid at de har fått et noe endret inntrykk av Sverige det siste året. De fleste til det mer negative.

63 prosent av de spurte nordmennene oppgir i tillegg at dette skyldes svenskenes håndtering av pandemien. Det er høyest andel i Norden.

Sammenligner strategier

– Det er naturligvis ikke bra. Men det finnes et veldig positivt syn i bunnen, og det er noe å bygge videre på, sier Madeleine Sjöstedt til svenske TT.

Hun er generaldirektør for SI. Sjöstedt mener at det ikke er overraskende at de nordiske landene har fått et dårligere inntrykk av Sverige, med tanke på mediedekningen det siste året.

– Man har sammenlignet sine egne land med Sverige. Mediedekningen handler om at Sverige skiller seg ut i håndteringen av pandemien, sier Sjöstedt.

Les også

Hvorfor ble Sverige annerledeslandet i pandemien? Det handler om Pippi, Alfred Nobel og Anders Tegnell.

Rapporten ser også på politisk tilhørighet. De som stemmer på partier på høyresiden, har oftere et negativt bilde av Sverige. Årsaken er innvandring og kriminalitet. 30 prosent av nordmenn mener at utviklingen i Sverige går feil vei.

Sverige omtalt klart mest

Sverige er det nordiske landet som omtales klart mest i nabolandenes medier. De omtales fire-fem ganger mer enn naboene, ifølge rapporten.

Et flertall i Norden sier at de leser om Sverige ukentlig. Omtalen av Sverige økte i alle de nordiske nabolandene. Unntaket var Danmark. Der gikk omtalen noe ned.

«Tydeligst er endringen i Norge, der antallet artikler som fokuserer på Sverige økte med 70 prosent fra 2019 til 2020», skriver SI.

Hva skriver nordiske medier om Sverige? Fire temaer går igjen: Korona, sport, kriminalitet og innvandring.

SI slår fast at et motstridende bilde tegnes. På den ene siden handler det om hvordan svenskene har mislykkes med å håndtere pandemien, spesielt sammenlignet med sine naboer.

På den andre siden løftes landet frem som et foregangsland. På noen områder er de kommet lengre enn de andre nordiske landene.

Et tredje bilde er av et land som tror de vet best, og som ikke vil innse eller erkjenne feil.

Les også

 1. Debatt: Det er typisk norsk å være god. Typisk svensk er å være best.

Les mer om

 1. Sverige
 2. Koronaviruset
 3. Pandemier
 4. Norden