I Israel er mange av de nye smittede fullvaksinert. Forsker mener likevel det ikke er grunn til bekymring.

Nye funn fra Israel tyder på at vaksinen gir mindre beskyttelse mot deltavarianten. – Ikke spesielt bekymret, sier norsk immunolog.

Israel har kommet langt i vaksineringen. Men smitteøkning gjør at de fortsatt må testes mye. Nå ber Israels statsminister de unge om å la seg vaksinere.

Tirsdag opplyste israelske helsemyndigheter at 42 prosent av de over 500 som hadde fått påvist smitte det siste døgnet, var fullvaksinert. Deltavarianten utgjør over 90 prosent av de nye smittetilfellene. I tillegg er hele 43 prosent av alle innlagte fullvaksinerte.

De israelske funnene tyder på at smittebeskyttelsen fra Pfizer/Biontech-vaksinen kan være nede i 64 prosent, mot 94 prosent tidligere i sommer.

Samtidig er beskyttelsen mot alvorlig sykdom nesten uforandret: 93 prosent effektiv mot alvorlig sykdom, mot 98 prosent i mai.

FHI venter at deltavarianten blir den dominerende virusvarianten i Norge i løpet av sommeren. Man ser den samme utviklingen i flere europeiske land, hvor deltavarianten av viruset allerede er dominerende flere steder.

I Norge utgjør delta-varianten nå 13 prosent av smittetilfellene, ifølge FHIs siste ukerapport.

– Det viktige er at viruset ikke dreper oss

Immunolog og professor ved UiO, Anne Spurkland, mener de israelske funnene ikke gir grunn til økt bekymring.

– Tallene fra Israel er spennende. Vi ser at mange av de nye smittede er fullvaksinert, men at vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Så lenge vaksinen gjør at folk ikke blir alvorlig syke, ser jeg ingen grunn til bekymring.

Det at fullvaksinerte blir smittet, vil likevel kunne få konsekvenser, ifølge Spurkland. En situasjon hvor mange fullvaksinerte blir smittebærere vil gjøre at viruset kan spre seg i en «immun» befolkning.

– De vaksinerte vil da til en viss grad kunne være til fare for de uvaksinerte. Ettersom deltavarianten er mer smittsom enn tidligere varianter, vil de uvaksinerte kanskje bli mer sårbare for smitte enn noen gang tidligere.

– Gir ikke dette grunn til bekymring?

– Jo, de nye virusvariantene betyr at vi ikke får stanset viruset ved å bare vaksinere den voksne befolkningen, sier Spurkland og fortsetter:

– Vi må samtidig huske hva målet med vaksinasjon er. Det viktigste er at viruset ikke dreper oss. Derfor ser jeg på situasjonen som akseptabel. At fullvaksinerte blir smittet er ikke spesielt dramatisk så lenge de ikke blir syke, sier Spurkland.

Andre i fagmiljøet deler Spurklands oppfatning. Den danske virologen, Søren Riis Paludan, kaller de israelske funnene «en storm i et vannglass» overfor Politiken.

Uvaksinerte barn vil føre til «epidemi blant de unge»

Men det er et annet aspekt ved spredningen av deltavarianten som bekymrer Spurkland.

– Vi må ikke glemme at de yngre fortsatt står uten tilbud. Det er ganske mange barn som ikke er planlagt vaksinert, og som vil være mottagelige for viruset selv om de som regel ikke blir alvorlig syke.

Spurkland mener det bør innføres tiltak for å unngå dette.

– Jeg syns det er problematisk å skulle gå høsten i møte med en ekstremt smittsom deltavariant, der alle voksne er vaksinert. Uten tiltak vil barna bli smittet, og vi vil få en epidemi blant de unge. Jeg mener derfor at også barn bør vaksineres.

To israelske kvinner på vei til å få koronavaksine ved et mobilt vaksinesenter i Tel Aviv. 42 prosent av de over 500 som fikk påvist smitte i Israel det siste døgnet, var fullvaksinert.

– Håndterbart

Kunnskapen om deltavarianten er begrenset. Men man vet den er mer smittsom og at den slipper unna antistoffer man har dannet mot tidligere virusvarianter, forklarer Spurkland.

Hun føler seg trygg på at spredningen av deltavarianten vil være håndterbar, hvis man er tidlig ute med å slå ned lokale utbrudd, samtidig med at stadig flere vaksineres.

– Barna er den interessante problemstillingen her. Skal vi gi dem vaksine, eller skal vi la dem bli syke? Andre land som USA og Danmark vaksinerer barn ned til 12 år, for eksempel.

Spurkland påpeker videre at resten av verden trenger alle vaksinedoser de kan få, og at det er et legitimt argument mot å vaksinere norske barn.

– Så lenge viruset fortsetter å spre seg andre steder, vil det komme nye varianter, som også kan bli et problem for oss.

Spurkeland er også bekymret for fullvaksinerte med nedsatt immunfunksjon. Mennesker med nedsatt immunfunksjon har ikke like god effekt av vaksinen, noe som vil kunne gjøre dem sårbare ved smitte.

En tredje dose?

Professor Allan Randrup Thomsen ved Københavns Universitet mener de nye funnene fra Israel kan gjøre det mer aktuelt med et tredje vaksinestikk for denne sårbare gruppen.

Thomsen forventer at det er de eldre og folk med kroniske og underliggende sykdommer som trolig vil merke en svekket beskyttelse fra vaksinen. Han mener at lavere effektivitet vil øke sannsynligheten for en tredje injeksjon.

– Kanskje må man friske opp sin immunologiske hukommelse gjennom en tredje dose, sier Thomsen ifølge NTB.

Over 16.000 nordmenn skal delta i en studie som skal undersøke effekten av en tredje vaksinedose hos folk med svekket immunforsvar.

Dette er Spurkland veldig positiv til.

– Det er veldig oppløftende med forsøk av tredje dose. Folk som er transplantert, for eksempel, som tar medisiner som svekker immunforsvaret, vil kunne oppleve dårlig beskyttelse av to doser. Det blir spennende å se hvorvidt en tredje dose utgjør en forskjell.