Bosnia forbyr folkemordfornektelse

Nå blir det straffbart å fornekte folkemordet i Srebrenica i 1995 og hedre dømte krigsforbrytere i Bosnia-Hercegovina.

Nylig ble årsdagen for folkemordet i Srebrenica markert og nylig identifiserte ofre ble stedt til hvile på en minnegravlund i nærheten.

Det nye forbudet trer i kraft ved månedsskiftet, bestemte Valentin Inzko fredag. Østerrikeren er det internasjonale samfunnets øverste representant i landet, et verv som er en del av fredsavtalen fra 1995. Han skal støtte gjenoppbyggingen i landet, men har også vide fullmakter til å vedta og oppheve lover og avsette politikere.

Minst 8.000 muslimske gutter og menn ble drept i byen Srebrenica i juli 1995. Tidligere forsøk på å vedta et forbud mot å fornekte folkemordet har tidligere strandet i nasjonalforsamlingen, primært på grunn av motstand fra etnisk serbiske representanter.

Kan gi tre års fengsel

Fornektelse av folkemordet kan gi inntil tre år i fengsel, dobbelt så lenge dersom det er en offentlig tjenestemann som bryter den nye loven. Tre år er også strafferammen for dem som offentlig hedrer eller gir utmerkelser til dømte krigsforbrytere.

For 26 år siden flyktet kvinner og barn fra Srebrenica, mens minst 8.000 gutter og menn ble drept.

Inzko går av ved månedsskiftet og sier dette om hvorfor han avslutter perioden med dekretet:

– Jeg har lenge håpet menneskelighet og sunn fornuft skulle vinne frem, men dessverre ser vi en økning i forherligelsen av krigsforbrytere. I tillegg til at det er en hån mot rettsstaten, er jeg også overbevist om at det kan bli en kime til nye konflikter. Derfor mener jeg det er nødvendig med lovregulering.