Verden

Nedgang i antall henrettelser i verden i 2016

Iran hadde nedgang i antall henrettelser i 2016, men fortsatt får mange dødsstraff. Dette bildet er fra 2011, da Mahdi Faraji ble hengt i byen Qazvin vest for Teheran i Iran.

Færre henrettelser, men flere dødsdommer. Og ett land er verre enn alle andre i verden, ifølge en ny rapport fra Amnesty International.

 • Olga Stokke
  Olga Stokke
  Journalist

Amnesty-rapporten om dødsstraff for 2016 viser at det har vært 37 prosent nedgang i antall henrettelser globalt fra 2015. Minst 1032 mennesker ble henrettet i fjor. Tall fra Kina inngår ikke i rapporten.

– Dødsstraffen er på vei ut, sier Salil Shetty, generalsekretær i Amnesty International, ifølge menneskerettighetsorganisasjonens nettside.

23 land praktiserte dødsstraff i 2016. Samtidig som antallet henrettelser sank fra året før, viser rapporten at antall avsagte dødsdommer eskalerte.

3.117 mennesker i 55 land ble dømt til døden i 2016, mot 1.998 i 2015.

Salil Shetty, generalsekretær i Amnesty International, er kritisk til Kinas praksis når det gjelder dødsstraff.

Kina er verstingland

Utviklingen fra 2015 til 2016 har disse hovedtrekkene, ifølge Amnesty-rapporten:

 • Nedgangen skyldes færre henrettelser i Iran og Pakistan. I Iran fra minst 977 til minst 567, i Pakistan fra 326 til 87.
 • Færre henrettelser i Afrika sør for Sahara, men over en dobling i antall dødsdommer – ikke minst sterk økning i Nigeria.
 • 28 prosent nedgang i antall henrettelser i Midtøsten og Nord-Afrika – men fortsatt mange henrettelser i Iran og Saudi-Arabia.
 • Benin og Nauru avskaffet dødsstraff.
 • Guinea avskaffet dødsstraff for ordinære forbrytelser, men beholdt den i militær straffelov for desertering og forræderi.
 • Vietnam henretter mange flere enn det man tidligere har visst.
 • Kina pekes ut som verstingland.

Selv om Iran utførte 55 prosent av alle henrettelser som er dokumentert, og at Iran sammen med Saudi-Arabia, Irak og Pakistan sto for 87 av alle henrettelser i verden, er det ett land som blir utpekt som versting: Kina.

– Kina skjuler omfang

Midtens rike henrettet ifølge Amnesty International flere tusen fanger, flere enn alle andre land tilsammen.

Amnesty mener at kinesiske myndigheter hevder å vise åpenhet mens de egentlig forsøker å skjule omfanget av sin praktisering av dødsstraff. Menneskerettighetsorganisasjonen utgir i år en tilleggsrapport om Kina.

Amnesty påpeker at de har funnet avisreferater om minst 931 henrettelser i perioden 2014-2016, mens bare 85 av dem er oppgitt i en kinesisk statistikkdatabase.

Stor endring på ti år

For 40 år siden da Amnesty International begynte arbeidet mot dødsstraff, hadde 16 land avskaffet dødsstraff. I dag har over 100 land avskaffet dødsstraff i fredstid og krigstid.

For omtrent ti år siden utførte Kina trolig over 10.000 henrettelser årlig, ifølge Amnesty-rapporten. Men The New York Times viser til Susan Trevaskes, professor ved Griffith University i Australia, som uttaler at omfanget er betydelig redusert, at det nå trolig er snakk om noen få tusen.

– Jeg tror at regjeringen har redusert bruken av dødsstraff betydelig siden midten av 2000-tallet, sier Trevaskes som studerer bruken av dødsstraff i Kina.

Også Vietnam og Malaysia henretter flere enn det man har vært klar over, påpeker Amnesty. I Irak, Egypt og Bangladesh økte antall henrettelser.

Selv om det fortsatt er mange henrettelser i Iran, ble antallet redusert med 42 prosent, fra 977 til minst 567. Men i Pakistan var det 73 prosent nedgang sammenlignet med året før.

Iranske demonstranter mot dødsstraff, i Berlin i 2010.

Markant nedgang i USA

I 2016 var bruken av dødsstraff i USA på det laveste siden begynnelsen av 1990-tallet. For første gang siden 2006 er ikke USA blant de fem land i verden som henretter flest mennesker. I fjor ble 20 mennesker henrettet. Antall dødsdommer er det laveste siden 1973, 32 i 2016.

Én årsak til færre henrettelser i USA er blant annet at noen stater ikke greier å skaffe gift. Ifølge Amnesty-rapporten nekter mange legemiddelfirmaer å selge det til amerikanske fengsler.

Les mer om

 1. Dødsstraff
 2. Kina
 3. Iran