Verden

Dette må du vite om Parisavtalen

Dette bildet viser utslipp fra kullkraftverket i Belchatow i Polen, som er Europas største. Det produserer rundt 20 prosent av landets strømforsyning og slipper ut over 30 millioner tonn CO2 i året. Kampen mot disse utslippene er helt sentralt i Paris-avtalen.

USAs president Donald Trump vil trekke landet fra den globale klimaavtalen. Dette er de viktigste punktene.

 • Per Kristian Aale
  Per Kristian Aale

Det er en verdensomspennende avtale som ble vedtatt i Paris i desember 2015, og den omfatter nesten hele verdens utslipp av klimagasser. Parisavtalen er starten på en prosess som jevnlig skal forbedres de neste tiårene.

Avtalen trådte i kraft i november i fjor, og den har følgende mål:

 • Global oppvarming skal begrenses til to grader, og det skal jobbes for å klare 1,5 grader.
 • Verden skal bli klimanøytral i løpet av siste halvdel av dette århundret. Klimanøytralitet innebærer at man ikke slipper ut mer klimagass enn det man greier å fjerne eller fange.
 • Det står intet om hvor raskt utslippskutt skal skje, kun «så raskt som mulig».
 • Nasjonale klimaplaner skal oppdateres hvert femte år – og helst styrkes. Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
 • Fra 2020 skal det brukes minst 100 milliarder dollar – 850 milliarder kroner – i året på klimateknologi i u-land. Dette skal finansieres av rike land og næringslivet.
 • Fattige land som rammes av klimaendringer, skal få økonomisk støtte, men det blir ingen automatiske erstatningsordninger.

Les mer om USA tilbaketrekning fra Parisavtalen:

Les mer om

 1. Klima
 2. Paris
 3. Donald Trump
 4. Utslipp
 5. Parisavtalen