Verden

Optimistisk Brende åpnet Filippinene-forhandlinger

Kommunistbevegelsen NDFP og Filippinenes regjering skal forhandle om store og kompliserte spørsmål i Oslo, understreker utenriksminister Børge Brende (H).

Utenriksminister Børge Brende (t.h.) hilser på representanter for partene under åpningen av de formelle fredsforhandlingene i Oslo mellom kommunistbevegelsen NDFP og Filippinenes regjering mandag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

  • NTB

Håpet er å få plass en fredsavtale med kommunistopprørerne innen ett år, ifølge Filippinenes regjering.

Partene i den langvarige konflikten på Filippinene møttes til formelle fredsforhandlinger på Holmenkollen Park Hotel i Oslo mandag.

Brende slo fast at det var godt å se partene samlet i Oslo på en historisk dag, og at Norge føler et stort ansvar som tilrettelegger for samtalene.

– Vi skal ha fem svært krevende dager her, sa utenriksministeren, som understreker at det er meget positivt at de formelle forhandlingene nå gjenopptas.

– Samtidig er det store og kompliserte spørsmål det forhandles om. Det er viktig ikke å ha overdrevne forventninger til hvor raskt partene kan bli enige om en endelig fredsløsning, sier utenriksministeren i en pressemelding.

Også representanter for partene holdt innlegg under åpningen av samtalene.

Norge har siden 2001 fungert som tilrettelegger for fredssamtalene.

  • Les også: Kommunistopprøret på Filippinene har vart i over 30 år og har kostet minst 30.000 mennesker livet.

Wilma Austria Tiamzon (f.v.) og Benito Tiamzon ble løslatt fra fengsel 17.aug for å delta i fredsforhandlingene. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Filippinene har et gammeldags, halvføydalt politisk system som må endres, slår landets ledende kommunistektepar, Wilma og Benito Tiamzon, fast.

De to ble nylig midlertidig løslatt fra filippinsk fengsel av president Rodrigo Duterte som et ledd i å få fredsprosessen i landet på skinner igjen.

Fredag dro de to nærmest direkte fra fengselet til flyet og fredsforhandlingene i Oslo, der de er oppnevnt som spesialrådgivere.

Symbol

Løslatelsen av paret, som er henholdsvis generalsekretær og leder i Filippinenes forbudte kommunistparti CPP, er blitt et symbol på myndighetenes vilje til å gå inn i reelle fredsforhandlinger.

– Filippinene er på kokepunktet. Det sosiale presset for endringer øker for hver dag, sier de to til NTB.

De beskriver Filippinene som et halvføydalt system der rundt 40 familier kontrollerer brorparten av landets inntekter og eier enorme landområder. Familiene har lange tentakler inn i det politiske systemet og byråkratiet og er imot enhver økonomisk og sosial reform, slik opprørerne krever.

Håp

– Men med fredsforhandlingene har vi et håp om å få gjennomslag for reelle reformer. Nå er det flere parallelle bevegelser som kjemper for det samme, påpeker paret.

– Forsiktig optimist

Konflikten mellom kommunistene og regjeringen på Filippinene har pågått i 47 år. En rekke ulike fredsfremstøt de siste 30 årene har ikke ført til noen permanent løsning på konflikten.

– Dette er et kjempestort skritt fremover, det er en seier at vi har fått partene til forhandlingsbordet, sier Norges ambassadør til Filippinene, Erik Førner.

Han vil ikke spekulere rundt hvor store muligheter forhandlingene har for å lykkes.

– Vi er forsiktige optimister, sier ambassadøren.

Under samtalene i Oslo er partene enige om å diskutere våpenhvile, løslatelse av fanger og en tidslinje for videre forhandlinger. Også politiske, økonomiske og grunnlovsmessige reformer skal tas opp.

Tilhengere av kommunistbevegelsen NDFP demonstrerte i helgen i Filippinenes hovedstad Manila til støtte for en gjenopptakelse av fredssamtalene mellom opprørsbevegelsen og regjeringen. Mandag startet formelle fredsforhandlinger i Oslo. Foto: Romeo Ranoco / Reuters / NTB scanpix

Sterkt engasjement

Filippinenes nye president, Rodrigo Duterte, har vist et sterkt personlig engasjement for fredsprosessen. Begge partene har også tatt forsonende skritt for å signalisere forhandlingsvilje i forkant av samtalene.

Det har skapt håp om at den formelle forhandlingsrunden som nå innledes i Oslo, skal gi varig fred.

I forkant av samtalene har regjeringen løslatt geriljaens to toppledere, Benito Tiamzon og hans kone Wilma. Duterte har også latt kommunistene utpeke fire nye medlemmer av den nye regjeringen.

Regjeringen har dessuten varslet en ensidig våpenhvile. Det gjorde den bare timer etter at kommunistene varslet en ukelang våpenstillstand under fredssamtalene.

Les også

  1. Filippinenes nye president holder sine brutale løfter

  2. Duterte erklærer seier på Filippinene. Han vil beordre alle kriminelle drept.

Les mer om

  1. Filippinene
  2. Fredsforhandlinger
  3. Børge Brende