Har Europa egentlig noen grunn til å frykte Russland? Sjekk disse grafene og døm selv.

BRUSSEL/MOSKVA (Aftenposten): Russland er langt svakere enn NATO både militært, økonomisk og befolkningsmessig. Hvorfor er vi så redde?

Frykten for Russland har økt i Vesten, viser mange meningsmålinger.

45 prosent av de spurte ser på Russland og Putin som en stor trussel, ifølge en måling gjort for Dagbladet i august.

NATO har startet den største militære opptrappingen siden den kalde krigen. Alliansen skal blant annet plassere ut 4000 soldater i Baltikum og Polen for bedre å kunne forsvare seg ved en russisk militæroffensiv.

Men hvor stor er egentlig trusselen fra øst? Her er grafene som sammenligner Russlands makt, ressurser og indre stabilitet med NATO og Vesten.

1. Befolkning

Målt i antall innbyggere ligger NATO soleklart foran Russland. Alliansen har en voksende befolkning og har utvidet medlemskapet flere ganger.

Russland sliter på sin side med lave fødselstall og høy dødelighet, og befolkningen er ventet å krympe fremover. I løpet av 25 år vil folketallet ha sunket til bare 130 millioner, ifølge anslag fra FN.

2. Økonomi

Russland er heller ingen utpreget økonomisk stormakt. Faktisk er det russiske bruttonasjonalproduktet mindre enn det spanske, viser tall fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

Det er imidlertid langt billigere å produsere varer og tjenester i Russland enn i EU, og dersom det tas høyde for denne kostnadsforskjellen, kommer Russland endel bedre ut.

De kjøpekraftsjusterte tallene gir et inntrykk av «volumet» som produseres i Russland hvert år, altså mengden varer og tjenester økonomien leverer.

Men til tross for denne justeringen ligger russerne fortsatt bak både USA og Tyskland, og verdiskapingen utgjør under 20 prosent av verdiskapingen i EU.

3. Militært

Det russiske forsvaret legger ned store ressurser i parader og festivaler for å bygge opp støtte i befolkningen for det militære.

Russiske soldater bygger bro for stridsvogner over elven Oka ved byen Murum 6. august i forbindelse med "International Army Games". Her konkurrerer russiske soldater med soldater fra det russerne oppfatter vennligsinnede land, blant annet Kina, Kasakhstan, Hviterussland, Egypt og India.

Men også militært er Russland klart underlegne NATO og USA på de fleste områder, unntatt når det gjelder atomvåpen.

Det russiske militærbudsjettet utgjør ca 7,6 av NATO-landenes totale militærbudsjett, ifølge Det internasjonale fredsforskningsinstituttet i Stockholm (SIPRI).

Tallet på 66,4 milliarder dollar må imidlertid tas med en klype salt, siden ingen vet helt nøyaktig hvor mye penger Russland bruker på forsvaret.

I NATO står USA for godt over halvparten av forsvarsutgiftene, men både Storbritannia og Frankrike bruker mer enn 50 milliarder dollar hver på forsvar og landene i Europa øker nå sine forsvarsbudsjetter for første gang på mange år.

Målt i antall soldater, flyvåpen, marine og stridsvogner, er Russland mye svakere enn USA og NATO-landene.

Kilde: NATO

Landet har for eksempel bare ett hangarskip. USA har alene ti.

Den militære underlegenheten er en av årsakene til at russerne ofte gjennomfører militærøvelser hvor det trenes på bruk av taktiske atomvåpen.

For når det kommer til antall atomstridshoder stiller Russland og NATO omtrent på samme linje.

Kilde: Armscontrol.org

Tallene Aftenposten bruker, sier ingenting om kvaliteten på styrkene eller opplæringen soldatene får. Russerne har fremstilt krigen i Syria som en militærteknisk triumf for det nye moderniserte russiske forsvaret, men i skyggen av krigen har det vært flere skandaler.

I sommer ble de 50 øverste offiserene i Russlands viktige baltiske flåte sparket på dagen etter at en inspeksjon avdekket en rekke alvorlige svakhet, korrupsjon og udugelighet.

Som den svakeste part må Russland satse på mer eventyrlige operasjoner

Ledelsen prøvde blant annet å skjule en nesten-katastrofe i april da en russisk ubåt var nær ved å kollidere med et polsk fartøy.

4. Ressurser

Når det det kommer til naturressurser er Russland en verdensener, og oljen og gassen har vært sentrale for den velstandsveksten russerne opplevde gjennom 1990- og 2000-tallet.

Her stiller landene i Europa langt svakere, og trusler om å stenge av energiforsyningen er et av de ikke-militære pressmidlene Russland kan bruke overfor EU.

I den pågående propagandaen fra Kreml mot den russiske befolkningen, fremstilles det som om USA og NATO er ute etter å stjele Russlands ressurser.

5. Ustabilitet

Den politiske situasjonen i Russland er også langt mer ustabil enn i Europa og USA. Konsulentselskapet PRS-group rangerer den politiske risikoen i landet på nivå med Kongo, Iran og Pakistan.

Mange av landene i NATO er til sammenligning blant de mest stabile.

Korrupsjonen er også utbredt i Russland og landet rangeres som nummer 119 av 168 land i rapporten til Transparency International.

Samtidig er forskjellene mellom fattig og rik enorme, noe som bidrar til å øke frykten for at noe uforutsett, som et regimeskifte eller et opprør, skal skje.

6. Vilje til å bruke militærmakt

Siden 1991 har Russland vært involvert i ni kriger, mens USA har vært involvert i 11 kriger og større militæroperasjoner – fem av dem i NATO-regi.

Krigene i Georgia, Ukraina og Syria tolkes av mange observatører i Vesten som at dagens Russland er langt mer villig til å bruke militærmakt.

Dette kan bidra til å øke risikoen for en konflikt, til tross for at Russland ligger langt bak NATO militært og økonomisk.

– Den andre kalde krigen er i gang, og den er helt annerledes enn forrige. I dag er Russland mye svakere enn motparten, sier den uavhengige russiske militæranalytikeren Alexander Golts.

– Som den svakeste part må Russland satse på mer eventyrlige operasjoner, hvor man handler raskt og gjør det vanskelig for USA og NATO å respondere.

Russiske marinestyrker under paradeøvelse i Vladivostok.

Russland har to fordeler sammenlignet med NATO, mener Golts.

– Russland har evnen til rask utsendelse og til gjennomføre en rask beslutningsprosess. Putin behøver ikke konsultere noen før han handler, sier han.

– Den største trusselen nå ligger i at det skjer et uhell, eller gjøres en politisk tabbe.

Hvorfor er ikke russerne blitt som oss? 25 år etter at Sovjetunionen falt deler Aftenpostens Moskva-korrespondent Per Anders Johansen og hans far Jahn Otto sin kunnskap om Russland. Hør den første podkast-episoden i spilleren under, eller få alle samlet her.