Tørken ødelegger for Europas energiproduksjon. Vann, atom og kull rammes.

Tørken i Europa kan være den verste på 500 år. Det har som kjent rammet vannkraft i Sør-Norge. Lenger sør i Europa rammer det uvanlige været på uventet vis.

Vannstanden er rekordlav i Rhinen, en elv som er en viktig transportåre for Europa.

Den norske strømkrisen har nådd verdenspressen. De uvanlige tomme vannreservoarene i Sør-Norge er i hvert fall blitt stoff for The New York Times.

Avisens reportere har begitt seg opp i sørnorske fjell og sett på mangelen på vann. Én av de mest overraskende utslagene av Europas tørke, ifølge den amerikanske storavisen.

Men tørken har ikke bare rammet energiproduksjon med vannkraft.

I Frankrike og Tyskland er også atomkraftverk og kullkraft blitt rammet.

Man skulle kanskje tro at atomkraftverk er en energikilde som ikke er avhengig av været. Men det stemmer ikke.

Varmt elvevann gjør at kjølevannet fra atomreaktorer kan føre til økte vanntemperaturer som skader naturen. Årets hetebølge har gjort at det er lite og varmt vann i de store elvene i Frankrike.

Omgår reglene for å holde kraftverkene i gang

I Loire-elven, Frankrikes lengste elv, er vannføringen under fem prosent av det årlige gjennomsnittet. Det hadde vært enda dårlige dersom man ikke hadde sluppet ut vann fra reservoarene i Naussac og Villerest. De ble bygget på 1980-tallet for å garantere forsyning av kjølevann til fire atomkraftverk som ligger langs elven, melder Reuters.

Golfech atomkraftverk ligger mellom Agen og Toulouse i Frankrike, langs elven Garonne. Kraftverket måtte redusere energiproduksjonen fordi elven var blitt for varm.

Etter hetebølgen i 2003 bestemte det franske atomenergibyrået ASN at dersom temperaturen og vannføringen i elvene nådde et visst nivå, så måtte atomkraftverkene bremse produksjonen.

Men for at det ikke skulle bli helt krise, har franske myndigheter gitt fem atomkraftverk anledning til å omgå reglene og fortsette å slippe ut varmt kjølevann.

Miljøforkjempere er kritiske. De mener staten i stedet bør presse på for å produsere mer fornybar energi, melder DW.

Årets tørke kommer på et meget uheldig tidspunkt for fransk atomkraft. For i sommer har halvparten av landets 56 atomreaktorer vært stengt på grunn av problemer ved kraftverkene. Blant årsakene er at fornyelse og vedlikehold er blitt skjøvet på for lenge.

Nesten 72 prosent av Frankrikes energi kommer normalt fra atomkraftverkene. Mindre kraft fra atomkraftverkene har selvfølgelig ført til høyere strømpriser.

Frankrike får over 70 prosent av sin strøm fra atomkraftverk.

Kull står fast i uttørket elv

Tørken har også ført til problemer for tyske kullkraftverk. Rhinen, Vest-Europas lengste elv, er normalt svært viktig for tysk industri. Alt fra korn til kjemikalier og kull blir fraktet på skip som trafikkerer elven.

Denne sommeren har vannstanden vært så lav at fraktskipene har måttet lette på lasten for å kunne komme forbi de grunneste stedene.

Kullkraftverkene skulle ha en viktig rolle nå som tyskerne vil venne seg av med russisk gass. Men nå får de for lite kull fordi fraktebåtene står fast eller må seile med redusert last.

Kull på en terminal langs Rhinen. Bildet er tatt 6. april i år.

Kullkraftprodusenten Utility Uniper har varslet om at de kan bli tvunget til å redusere produksjonen ved to kraftverk, melder Reuters. De to kraftverkene står for 4 prosent av Tysklands energiproduksjon med kull.

Kull blir nå flyttet over på lastebiler og tog for å kompensere for problemene på Rhinen. Kullet skal få prioritet på togene, har tyske myndigheter bestemt.

Det er ventet at etterlengtet regn kan føre til høyere 0,5 til 0,8 meter høyere vannstand i Rhinen i løpet av de neste dagene. Men den må opp med 1–1,5 meter for å komme opp på normalt nivå for årstiden.

Dermed ligger det an til at både franskmenn, tyskere og nordmenn ber om mye regn denne høsten. Og mye vind. I fjor høst første lite vind i Europa til høyere strømpriser. De siste dagene har lite vind i Norden bidratt til høyere strømpriser.