Klimatrusselen løses ikke av ord.
Men uten viktige ord kan det bli umulig for verden å stanse oppvarmingen på 1,5 grader.
Espen Barth Eide jobber mot klokken for å løse den vanskeligste ordknuten i Glasgow.

Disse ordene er nesten viktigst i Glasgow. Få skjønner hva de betyr.

GLASGOW (Aftenposten): Det kan bli en kjempesuksess som er med på å redde verden. Men mislykkes Espen Barth Eide og Grace Fu, kan mange klimaløfter bli umulig å oppfylle.

Den norske klimaministeren har kastet munnbindet. Retter på brillene. Eide har fått et viktig oppdrag på klimatoppmøtet. Løser han oppdraget er det kanskje det viktigste som kan komme ut av de to ukene i Glasgow.

– Artikkel 6, sier ministeren. Han smiler prøvende.

Den enerverende surringen og odøren av stress fra 25.000 mennesker flyter over skilleveggene rundt den norske delegasjonens møterom på klimatoppmøtet.

– Vi er i gang med samtaler. Vi er i lyttemodus. Så skal vi forsøke å bygge broer.

– Stemningen er positiv. Jeg tror ingen vil dra med seg artikkel 6 videre til Cop27 i Egypt neste år, sier ministeren.

Sammen med Singapores miljøminister Grace Fu har Eide fått ansvaret for at alle verdens land blir enige om felles regler for kvotehandel. De skal forsøke å løse tre store knuter som årevis med forhandlinger ikke har klart. Mer om knutene senere.

Vi dro på ordjakt inn i dokumentene.

Artikkel 6 er noe av det viktigste det forhandles om i Glasgow.

Som 15. punkt i en lang saksliste for det mystiske forhandlingsorganet SBSTA står det:

«Matters relating to Article 6 of the Paris Agreement».

Under punktet står tre underpunkter.

«Guidance on cooperative approaches ...» «Rules, modalities and procedures for the mechanism ...» «Work programme under the framework for non-market approaches ...»

Dette er hardcore klimapolitikk. Her er ordene som kan føre til reelle utslippsreduksjoner og ikke «bare» mer eller mindre forpliktende politiske løfter.

Les hele saken med abonnement