Drap, tortur og fengslinger. En ny FN-rapport viser hundrevis av menneskerettsbrudd i Talibans Afghanistan.

Taliban har ifølge FN begått hundrevis av menneskerettsbrudd etter å ha tatt makten i Afghanistan i august i fjor. Deriblant utenomrettslige drap og tortur.

En Talibansoldat holder vakt utenfor et passkontor i Kabul. En ny FN-rapport viser omfattende menneskerettsbrudd begått av islamistgruppen i Afghanistan.

FNs kontor i Afghanistan publiserte onsdag en rapport om hvordan menneskerettssituasjonen har utviklet seg i landet de ti siste månedene.

– Det er ikke tvil om at funnene i rapporten vår er svært alvorlige, sa Markus Potzel da rapporten ble presentert onsdag. Han er leder for FNs operasjon i Afghanistan (UNAMA).

Taliban avviser rutinemessig alle anklager om at gruppen bryter menneskerettighetene. I rapporten listes det derimot opp et stort antall overgrep som den islamistiske bevegelsen får skylden for.

FN har blant annet dokumentert 160 tilfeller av utenomrettslige drap, 56 tilfeller av tortur og over 170 pågripelser og fengslinger uten lovhjemmel. Dette har ikke minst rammet personer som jobbet i landets tidligere regjering og sikkerhetsstyrker.

De mest vanlige formene for tortur er spark, slag, pisking med kabler og rør, samt elektrosjokk, ifølge FN.

– Krenkende straff

Det er også dokumentert over 200 tilfeller av det som beskrives som «grusom, umenneskelig og krenkende avstraffelser». Blant annet nevnes butikkeiere som er blitt banket opp for ikke å gå i moskeen.

FN understreker allikevel at sikkerhetssituasjonen er blitt langt bedre etter at krigen tok slutt. Dette har resultert i en stor nedgang i antall sivile som blir drept og såret.

Likevel er minst 700 sivile afghanere drept og over 1.400 såret siden august. Brorparten av disse skyldes IS-angrep mot landets minoriteter. Skoler og moskeer som blir brukt av afghanske sjiamuslimer er spesielt hardt rammet.

Flere er også drept av udetonerte eksplosiver som er blitt liggende igjen på slagmarken.

Fiona Frazer, som har ansvar for menneskerettighetsspørsmål ved FNs kontor i Kabul, holder en kopi av rapporten under onsdagens pressekonferanse i Kabul.

Undertrykking av kvinner

Rapporten peker også på de harde tiltakene Taliban har iverksatt mot journalister. Videre trekker den frem de omfattende begrensningene som har rammet jenter og kvinner etter at Taliban kom til makten.

Blant de 87 dokumenterte tilfellene av vold mot kvinner, er følgende dokumentert:

  • Drap
  • Voldtekter
  • Tvangsekteskap
  • To tilfeller av æresdrap

Et par skal ha blitt steinet til døde offentlig etter å ha hatt et forhold. Ingen av hendelsene er registrert av landets rettssystem.

Fiona Frazer leder FNs menneskerettighetsarbeid i Afghanistan. Ifølge henne vekker det spesielt stor bekymring at Talibans religiøse politi og etterretningstjeneste er involvert i overgrepene rapporten beskriver.