Håper på kvinnelig FN-sjef

Lederen for FNs kvinneorganisasjon mener at likestillingskampen går for sakte. Nå håper hun på et kjønnsskifte i lederstolen til neste år.

UN Women-leder Phumzile Mlambo-Ngcuka er skuffet over fremgangen for kvinners rettigheter de siste 20 årene.

— Om det ville bidratt til å fremme likestillingskampen? Ja, det er klart, sier Phumzile Mlambo-Ngcuka til Aftenposten.

Vi har akkurat spurt lederen for UN Women om hun håper på en kvinnelig FN-sjef og om det ville bidratt til å styrke den globale kampen for likestilling mellom kjønnene.

— Vi jobber konstant for å få flere kvinner i lederstillinger over hele verden. Om FNs neste generalsekretær blir en kvinne, vil det være kirsebæret på toppen av kaken, sier hun.

FNs neste generalsekretær skal velges til neste år fordi den nåværende sjefen, sørkoreaneren Ban Ki-moon, avslutter sine to femårsperioder i 2017.

De åtte personene som har sittet på sjefskontoret i 37. etasje i FN-bygningen i New York har alle vært menn.

Tre kandidater til sjefsjobben

Det er stor sannsynlighet for at den neste generalsekretæren blir en person fra Øst-Europa, etter hva Aftenposten forstår. I så fall er det flere kvinnelige kandidater som kan være aktuelle. Her er tre av dem:

  • UNESCO-sjef Irina Bokova (62) er fra Bulgaria, og regjeringen hennes har formelt nominert henne til jobben som ny generalsekretær i FN.
  • Dalia Grybauskaitė(59) er president i Litauen og nyter stor respekt i EU etter å ha vært EU-kommisær for finansplanlegging og budsjett fra 2004-2009.
  • Vesna Pusić (61) er utenriksminister i Kroatsia og en sterk forkjemper for likestilling og homofiles rettigheter.
    Norge har foreløpig ikke indikert på noen måte hvem som ville egne seg best som den neste lederen i verdensorganisasjonen.

- Kollektiv ledelsessvikt

Uansett hvem det blir, vil likestilling bli et sentralt arbeidsfelt i årene fremover. I løpet av året skal FN vedta nye utviklingsmål, og Norge er blant landene som presser hardt på for å inkludere kvinners rettigheter som et sentralt punkt på den nye listen.

Phumzile Mlambo-Ngcuka i UN Women sier at arbeidet for likestilling har gått for tregt de siste 20 årene.

Les også

Antall kvinnelige sjefer færre enn sjefer som heter John

— I 1995 samlet ledere seg fra 189 land i Beijing for å sette ambisiøse mål. Noen trodde til og med at man kunne oppnå full likestilling innen 2005. Det gikk ikke som man hadde håpet, sier hun.

Hun sier at kampen for kvinners rettigheter på flere fronter har stagnert eller gått tilbake.

— Dette er en kollektiv ledelsessvikt. Utviklingen for kvinners rettigheter har gått uakseptabelt sakte fremover de siste 20 årene, sier hun.

Demonstrasjon i New York til helgen

Til uken arrangeres FNs årlige kvinnekommisjon i New York, der Norge blant annet stiller med likestillingsminister Solveig Horne.

Og søndag arrangerer Phumzile Mlambo-Ngcuka et demonstrasjonstog i New York for å markere at 20 år er gått siden den viktige konferansen i Beijing og at det fortsatt er svært langt igjen.

— Vi oppfordrer myndigheter over hele verden til å sette opp dampen. Innen 2030 vil vi leve i en verden der halvparten av alle parlamentsmedlemmer, universitetsstudenter, bedriftsledere, samfunnsledere og andre ledere er kvinner.

Hun legger til at noen land er flinkere enn andre -- og trekker frem Sverige spesielt -- men sier at det foreløpig ikke er et eneste land i verden som har oppnådd full likestilling.

— Dersom vi skal fortsette med dagens hastighet, vil det ta 81 år før kvinner er likestilte i økonomisk forstand. Vi er nødt til å aksellerere hastigheten.

- 35 prosent utsatt for seksuell vold

En ny rapport UN Women har utarbeidet på vegne av generalsekretær Ban Ki-moon dokumenterer den dårlige fremgangen på likestillingsfronten.

Blant annet fastslår rapporten at kvinner har større sjanse for å leve i fattigdom enn menn og at vold mot kvinner er et betydelig problem i store deler av verden.

— Rapporten viser at 35 prosent av kvinner har opplevd fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. Her gjenstår det mye arbeid for å få flere kvinnelige til å våge å stå frem og for at de skal bli behandlet og ivaretatt på en skikkelig måte av politi, helsepersonell og justisvesenet, sier Phumzile Mlambo-Ngcuka.