Verden

Trump tror ikke på egen klimarapport

USAs president Donald Trump avviser en sentral konklusjon fra en dyster klimarapport som hans egen administrasjon la frem i forrige uke.

President Donald Trump fester ingen lit til rapporten fra sin egen administrasjon om at global oppvarming fører til hyppigere og mer omfattende naturkatastrofer i USA. Foto: AP / NTB scanpix

 • NTB

USA må regne med flere og verre naturkatastrofer som følge av global oppvarming, og de økonomiske kostnadene vil bli store, heter det i den nasjonale klimavurderingen, som ble offentliggjort i det stille forrige fredag.

Ekstreme hendelser som kan knyttes til global oppvarming, har «allerede blitt mer hyppige, intense, omfattende eller av lang varighet», het det i rapporten.

Siden 2015 har ekstremvær kostet USA over 3.400 milliarder kroner, ifølge rapporten.

Rapporten slår videre fast at ekstremvær som følge av klimaendringer mot slutten av århundret vil koste USA hundrevis av milliarder dollar dersom det ikke blir iverksatt «betydelige og vedvarende globale» tiltak.

Tror ikke

Da Trump mandag ble bedt om å kommentere dette punktet i rapporten, sa han:

– Jeg tror ikke på det.

USA kommer ikke til å kutte utslipp dersom ikke andre land gjør tilsvarende kutt, slo han fast.

– Kina og Japan og hele Asia og alle disse andre landene, sa han.

– Renere enn noensinne

– Akkurat nå er vi renere enn noensinne. Og dette er svært viktig for meg. Men om vi er rene, og alle andre steder på jorda er skitne, så er ikke det bra. Jeg ønsker ren luft, jeg ønsker rent vann, svært viktig, sa Trump.

Ifølge Trump-administrasjonens egen rapport vil klimaendringene «føre til økende tap for amerikansk infrastruktur og eiendom, og hemme den økonomiske veksten» i USA.

Endringene vil også ramme global handel, heter det videre.

Menneskeskapt

Gjennomsnittstemperaturen på kloden har steget 1,1 grad siden slutten av 1800-tallet, hovedsakelig på grunn av menneskeskapte klimautslipp, ifølge FNs klimapanel.

Trump, medlemmer av hans regjeringsapparat og andre republikanske politikere sier ofte at det ikke er mulig å si hvor stor del av klimaendringene som er menneskeskapt.

Les mer om

 1. Global oppvarming
 2. Donald Trump
 3. Ekstremvær
 4. Klimaendringer
 5. Klima og miljø

Relevante artikler

 1. VERDEN
  Publisert:

  FN: CO2-utslippene må kuttes med 7,6 prosent hvert år •

 2. VERDEN
  Publisert:

  FN: 2018 kan bli blant de fire varmeste årene

 3. VITEN
  Publisert:

  Globale værdata viser klimaendringer hver eneste dag siden 2012

 4. VERDEN
  Publisert:

  Thunberg i klimamarsj i Canada: – En kompliment at folk vil kneble oss

 5. VERDEN
  Publisert:

  FN: Ekstremt vær har kostet verden 19.000 milliarder kroner

 6. DEBATT
  Publisert:

  Angrep på amerikansk klimaforskning fremstår som ekstremt farlige for verdenssamfunnet