Verden

Landbruksministeren frykter at EU-tiltak mot skrantesyke kan ramme norsk reindrift

Landbruksminister Jon Georg Dale frykter at EU skal forby import av norsk reinsdyrkjøtt for å hindre spredning av skrantesyke.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) mener Norge har gjort mer enn noe annet land for å kartlegge utbredelsen av skrantesyke.
  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Jegere har allerede skutt hundrevis av villrein i Nordfjella for å stoppe den fryktede sykdommen.

Fredag skal landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) møte EU-kommissær Vytenis Andriukaitis for å diskutere situasjonen. Der vil kommissæren legge frem EUs egne anbefalinger for å forhindre at sykdommen sprer seg videre.

Dales bekymring er at EU skal gå for langt.

– Vi har jo selv pålagt oss eksportbegrensninger i områdene hvor vi har positive funn. Nå ser det ut til at EU-kommisjonen vil gå lenger. Det mener vi er uhensiktsmessig, sier han.

Prionsykdom

Skrantesyke er en såkalt prionsykdom. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe.

Sykdommen fører til at hjernen langsomt spises opp. Etter hvert begynner dyrene å sikle, skjelve og vakle. Til slutt dør de.

Det første funnet i Norge ble gjort i 2016. Det var første gang sykdommen ble påvist i Europa.

Siden har Veterinærinstituttet undersøkt 37.000 prøver – fra rein, elg, hjort og rådyr. Det er funnet i alt 14 tilfeller av sykdommen, alle hos villrein i Nordfjella.

Tar ut villreinstamme

For å være på den sikre siden har staten bestemt seg for å ta ut hele Nordfjella-stammen. Så langt har jegerne skutt 778 dyr, mens rundt 900 dyr gjenstår.

Dale mener Norge har gjort en unik innsats for å kartlegge og stoppe sykdommen.

Det som bekymrer ham, er at EU-kommisjonen skal ha vurdert importbegrensninger på reinsdyrkjøtt også fra områder i Norge hvor det ikke er påvist smitte. Det mener Dale vil være uforholdsmessig strengt.

De nye tiltakene kan i verste fall ramme tamreindriften i Finnmark. Der er det tatt mange prøver, men uten at det er gjort funn.

Skal teste dyr i EU

EUs medlemsland har på sin side gjort lite for å sjekke om sykdommen kan finnes også der, mener Dale.

For å få bedre kontroll er EU nå i ferd med å rulle ut et treårig overvåkingsprogram. Dyr skal testes i Sverige, Finland, Litauen, Latvia, Estland og Polen.

– Det er ikke utelukket at skrantesyke kan bli påvist i Norges naboland de kommende månedene og årene, sier EU-kommisjonens talsperson Anca Paduraru.

Når sykdommen først er påvist, er den ekstremt vanskelig å utrydde, påpeker hun.

– Kommisjonen har derfor vært svært opptatt av å handle raskt og effektivt.

Les mer om

  1. Jakt
  2. Villrein
  3. EU
  4. Dale