Klimanettside: Kinas klimagassutslipp har økt kraftig hittil i år. Årets utslipp kan bli det høyeste siden 2011.

I løpet av årets tre første måneder har Kina sluppet ut 4 prosent mer klimagasser enn i samme periode i fjor.

Syklister venter på grønt lys i Shijiazhuang i Hebei-provinsen, 10. desember 2015.

Økningen av klimagassutslipp kommer av et større energibehov i Kina, spesielt fra tungindustrien. Tallene er basert på en analyse av kinesiske myndigheters data, utført av den Greenpeace-finansierte nettsiden Unearthed.

Analytikerne anslår at Kinas totale utslipp av CO₂-gasser vil øke med 5 prosent i år. Hvis det skjer, vil 2018 ha den høyeste veksten av klimagassutslipp siden 2011.

I 2016 sto Kina for 28 prosent av det globale CO₂-utslippene.

Les også

Den herlige drivhuseffekten

Miljøvern og politisk lojalitet

Mandag holdt det kinesiske miljødepartementet et møte foran pressen, hvor de anklaget to ordførere og en fylkesordfører for å ikke ha møtt kravene om å hindre og forebygge miljøskader.

Ordførerne og fylkesordføreren var til stede under møtet, og fikk beskjed om å «forbedre sin politiske holdning og følge Kinas president Xi Jinpings tanker om miljøvern».

Miljøvern er en viktig sak i Xi Jinpings presidentskap, og Xi har ’erklært’ krig mot forurensning. Miljøvern og politisk lojalitet har på den måten nærmest blitt to sider av samme sak.

Mindre luftforurensning

Selv om utslippet av klimagasser øker, har kinesiske myndigheter klart å redusere luftforurensningen.

I 2017 falt konsentrasjonen av PM2.5-partikler med 35,6 prosent, til et årlig nivå på 58 mikrogram pr. kubikkmeter.

Les også

I årevis har Beijing vært plaget av forurensende smog. Nå ser det endelig lysere ut i Kinas hovedstad.

PM2.5 er luftpartikler med en diameter på mindre enn 2.5 mikrometer – noe som tilsvarer omtrent 3 prosent av diameteren til et hårstrå. Disse partiklene er så små at det er vanskelig å hindre at de setter seg i luftveiene og forårsaker ubehag, i verste fall sykdom og død.

Det øverste bildet er tatt 1. desember 2015. Bildet under er fra dagen etterpå. Bygningen bak er det såkalte «bukse-tårnet» som huser China Central Television (CCTV) i Beijing.

Rene energikilder øker

Kinas største energikilde er kull, og i 2016 kom 58 prosent av Kinas energi fra kullfyring.

Men Kina satser også hardt på fornybar energi. Kina står for 3,5 millioner av de 8,1 millioner arbeidstagerne som jobber med å produsere fornybar energi. I fjor økte energiproduksjonen fra fornybare kilder i Kina med det samme som den totale energiproduksjonen i Polen.

Energibehovet er likevel så stort at energien fra fornybare kilder kun står for 3 prosent av det årlige strømforbruket.