Handelsministeren fikk ingen løfter om tollunntak. «EU og Norge behandles under ett», var meldingen fra Trump-regjeringen.

NEW YORK (Aftenposten): USAs handelsminister Wilbur Ross ville ikke love Norge unntak fra tollen på stål og aluminium i møte med Torbjørn Røe Isaksen onsdag.

USAs handelsminister Wilbur Ross møtte Torbjørn Røe Isaksen onsdag. – Ross var spesielt interessert i å øke amerikansk produksjon av fisk og sjømat. Det kan gi muligheter for norsk kunnskap og teknologi, sier Røe Isaksen.

Norge og Europa vil behandles under ett. Det var meldingen handelsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk fra sin amerikanske motpart Wilbur Ross da de møttes i Washington onsdag. Dermed får Norge ikke noe unntak fra tollen på stål og aluminium inntil president Donald Trump har bestemt seg. Det skal skje innen 1. juni, ifølge Isaksen.

– Vi hadde et godt møte og fremførte Norges argumenter. Budskapet fra amerikanerne er at man i utgangspunktet ser Norge og EU under ett og vil behandle Norge og EU likt, sier Isaksen på telefon fra Washington like etter møtet er over.

– Norge og EU har ikke blitt behandlet likt hittil, i og med at EU fikk midlertidig unntak mens Norge ikke fikk det?

– Nei, men det var nok ikke en bevisst handling fra amerikanernes side, sier handelsministeren.

– Betyr det at Norge da vil være avhengig av utfallet av forhandlingene mellom EU og USA?

– Det er vanskelig å vurdere. I siste instans er dette opp til presidenten selv å avgjøre. Vi vil fortsette å jobbe for at den norske posisjonen blir kjent og hørt, og at Norge får et permanent unntak.

En samarbeidsvillig ny amerikansk ambassadør i Norge og et vellykket Trump-besøk av statsminister Erna Solberg tidligere i vinter bør rede grunnen for at Norge kan få unntak fra tollen på stål og aluminium mener næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, som har også besøkt New York.

Fikk ikke unntak

Norge ble overraskende rammet av Donald Trumps toll på stål og aluminium tidligere i vår. Det har skapt usikkerhet både i det norske folk og hos norske myndigheter om hva som er begrunnelsen og bakgrunnen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Når jeg er hjemme i Porsgrunn, spør folk meg om dette er et signal. De lurer på hvorfor EU er unntatt når ikke Norge er det, sa Røe Isaksen da han møtte Aftenposten i New York tirsdag.

– Så tror jeg nok at begrunnelsen rett og slett er at vi havnet i midten. En uheldig bieffekt som sikkert ikke var øverst på noens agenda da dette ble gjennomført.

Den amerikanske handelsministeren la i møtet mye vekt på at USA vil ha bedre vilkår med sine handelspartnere.

– Det store argumentet fra amerikanerne er at de er utsatt for urettferdig konkurranse. Vi understreket at USA ikke har noe handelsunderskudd med Norge, og at Norge heller ikke har toll på industrivarer, sier Isaksen.

Handelsminister Wilbur Ross har markert seg som en sterk tilhenger av handelsbarrièrer og vil ha kraftigere lut mot mange av USAs handelspartnere for å redusere handelsunderskuddet. USA har imidlertid et handelsoverskudd med Norge, noe statsminister Erna Solberg også påpekte overfor president Trump i Det hvite hus i januar.

Sanksjoner begrunnet med hensyn til «nasjonal sikkerhet»

USA har innført beskyttelsestoll på stål tidligere, sist under president George W. Bush. Norge ble også rammet av en toll på laks på 1990-tallet. Den gang var det anklager om dumping og konkurransehensyn som var bakgrunnen for tollen. Trump-regjeringen har imidlertid valgt å fokusere på «nasjonal sikkerhet» som hovedårsak, og argumenterer med at importen gjør det amerikanske forsvaret sårbart.

– Amerikanerne har sagt at dette handler om sikkerhetspolitikk. Det er en vurdering amerikanerne får ta. Norge er NATO-medlem og har vært en alliert av USA i alle år. Det er viktig å få frem at Norge ikke er en sikkerhetspolitisk trussel, for å si det forsiktig, sier Røe Isaksen, som sier at Ross ikke nevnte nasjonal sikkerhet under møtet i Washington.

Trump-regjeringen har anvendt en lite brukt paragraf som juridisk grunnlag for tollen. Den har ikke vært i bruk siden World Trade Organization (WTO) ble opprettet i 1995, ifølge en leder i The Wall Street Journal. Avisen, som generelt har vært Trump-vennlig på lederplass, kaller begrunnelsen for beskyttelsestollen for «ulovlig» og «tvilsom».

Forsvarsminister Jim Mattis har understreket at det amerikanske militæret bruker bare tre prosent av det USA selv produserer, påpeker avisen.

Onsdag kom også nyheten om at Trump-regjeringen nå vurderer samme paragrafen som grunnlag for å legge en 25 prosent toll på importbiler.

Kan ramme Norge indirekte

Norsk stål- og aluminiumseksport til USA utgjør ikke store volumer. Men norske myndigheter frykter en indirekte effekt dersom andre land velger å møte utfordringen på en måte som legger press på markedet. Flere aktører kan for eksempel prøve seg på det europeiske markedet, der Norge er en langt større leverandør.

– Isolert sett vil det ikke ha så stor betydning dersom Norge ikke får unntak. Vår bekymring er at vi, som en liten, åpen økonomi, er sårbare hvis andre land begynner å svare, sier Røe Isaksen.

– EU er vårt største eksportmarked. Vi kommer til å være mye på farta fremover for å sikre norske interesser.

– Vil Norge vurdere mottiltak dersom dere ikke får gjennomslag hos Ross?

– Nei, vi har ikke noen tradisjon for det. Dessuten er Norge en liten fisk i det store havet. Men det er viktig for oss å få frem hvor alvorlig norske myndigheter ser på dette.