EU tvinger gjennom fordelingen av 120.000 flyktninger

BRUSSEL (Aftenposten): EU-landene har vedtatt å fordele 120.000 asylsøkere. Fire land stemte imot, men ble overkjørt. Norge vil delta frivillig.

afp000823408-a_71OPb2Vq.jpg

Mange hadde forventet at EU-landene ville forsøke å oppnå konsensus i et så betent spørsmål som fordeling av flyktninger, men til slutt brukte flertallet makten sin til å overkjøre skeptiske land i øst.

Tsjekkia, Ungarn, Slovakia og Romania stemte imot, mens Finland valgte ikke å stemme under tirsdagens ministermøte i Brussel.

Dermed ser det ut til at disse landene nå må ta imot hundrevis av flyktninger mot sin vilje.

For eksempel skal 2978 personer relokaliseres i Tsjekkia, ifølge EU-kommisjonens opprinnelige forslag til byrdefordeling.

— Fornuften tapte

Tsjekkias innenriksminister Milan Chovanec, som deltar på møtet, er åpenbart skuffet og oppgitt etter avgjørelsen.

«Vi vil veldig snart finne ut at keiseren er naken. Fornuften tapte i dag! :-(», skriver han på Twitter.

Selv om planen formelt er vedtatt, er det ikke sikkert kampen er over. Slovakia sier de vil nekte å ta imot flyktningene EU nå har pålagt landet.

– Så lenge jeg er statsminister, vil vedtaket om fordeling av kvoteflyktninger ikke bli iverksatt på slovakisk territorium, sa statsminister Robert Fico til den slovakiske nasjonalforsamlingen tirsdag, ifølge NTB.

- Norge beredt til å delta

Statsminister Erna Solberg har tidligere åpnet for frivillig deltagelse i fordelingen av de 120.000 flyktningene. Etter tirsdagens møte sier justisminister Anders Anundsen (Frp) at Norge er beredt til å delta.

– For å få gjenopprettet kontrollen på Schengens yttergrense har Norge som intensjon å delta i EUs relokaliseringsinitiativ, sier Anundsen til NTB.

Saken fortsetter under grafikken

Overfor Aftenposten legger han vekt på at avtalen også inneholder tiltak for styrket grensekontroll og en mer effektiv behandling av asylsøkere.

Anundsen vil ikke gå nærmere inn på hvor mange ekstra asylsøkere Norge eventuelt skal ta imot. Han sier Norge må lage en egen avtale i samarbeid med EU-kommisjonen.

— Vi må komme tilbake til hvordan dette skal løses fra vår side, og vi må følge det opp i forhold til Stortinget, sier han.

- Hvordan tror du dette blir tatt imot i ditt eget parti?

— Jeg tror dette vil bli tatt imot positivt imot fordi det vil bidra til at det kommer færre asylsøkere til Norge på sikt.

Lang diskusjon

EU-landene har i mange uker diskutert løsninger for å fordele 120.000 flyktninger fra Italia, Hellas og Ungarn til andre europeisk land.

Tyskland har lenge ønsket å få på plass et permanent system som også kan brukes ved fremtidig fordeling av flyktninger.

En formel med innbyggertall, bruttonasjonalprodukt, arbeidsledighet og mengden asylsøkere som allerede er i landet, ligger da til grunn for utregningene av hvert enkelt lands kvote.

Motstanden mot det tyske forslaget har imidlertid vært svært stor i mange land øst i Europa. Særlig har Romania, Tsjekkia og Slovakia vært kritiske.