FN sviktet Sri Lankas sivile

FNs innsats under «de verste krigsforbrytelsene i dette århundret» får hard medfart av FN selv.

Dette bildet fra krigens siste fase i april 2009 er tatt av den srilankesisiske hæren, og viser tamiler som angivelig flykter fra områder som ble kontrollert av de tamilske tigrene.

«Hendelsene i Sri Lanka er en alvorlig fallitt for FN», heter det i en intern rapport om innsatsen mot slutten av den blodige borgerkrigen på øya.

Den etniske konflikten mellom tamiler og singalesere varte i rundt 25 år frem til den ble avsluttet da de singalesiske myndighetene seiret i 2009.

Særlig de siste månedene var konflikten svært blodig, og det er anslått at flere titalls tusen mennesker mistet livet bare i denne perioden.

Det er denne perioden den interne granskningen har dreid seg om.

Systemfeil i FN

Det er BBC som har fått tilgang til rapporten, som ennå ikke er offisiell. Ifølge rapporten, gjengitt av kanalen, viser FNs beslutning om å trekke seg ut av krigssonene høsten 2008 en «systemfeil».

Les også

Sri Lanka nekter å etterforske anklager om krigsforbrytelser

FN må i fremtiden «være i stand til å oppfylle sitt humanitære ansvar i mye større grad», heter det i rapporten.I 2008 kunne ikke lenger myndigheten på Sri Lanka garantere for sikkerheten til FN-delegasjonen. Da ble styrkene trukket ut av områdene der de hardeste kampene fant sted.

— Sviktet fullstendig

Rapporten tegner et bilde av at delegasjonsledelsen i Colombo ikke hadde nok politisk innsikt og erfaring fra væpende konflikter til å håndtere den utfordringen Sri Lanka-konflikten representerte. De ble heller ikke gitt nok politisk støtte fra FNs hovedkvarter, ifølge rapporten.

- Denne rapporten ser ut til å klarlegge at FN sviktet fullstendig i å ivareta sitt mandat, og at den svikten ser ut til å bunne i en system- og kultursvikt, sier Vidar Helgesen.

Han var statssekretær i Utenriksdepartementet mellom 2001 og 2005, og var sterkt involvert i Sri Lanka-konflikten. Norge var tilrettelegger for fredsavtalen i 2002, som ble brutt i 2008.

Krigsforbrytelser

Både de singalesiske myndighetene og deres motpart, de tamilske tigrene (LTTE), er antatt å stå bak krigsforbrytelser i tiden før konflikten ble trappet ned. En FN-rapport fra i fjor retter hardest kritikk mot myndighetene i landet.

Den interne granskningen retter også kritikk mot FN for å ha gitt etter for press fra myndighetene i landet.

FN burde nemlig i mye større grad ha kommunisert at mange av dødsfallene skyldtes angrep fra styresmaktene, ifølge rapporten.

— Det er veldig alvorlig. Hvis medlemsstatene skal ta sin organisasjon på alvor, kan de ikke bare legge denne rapporten i skuffen, sier Helgesen, som i dag er direktør i IDEA, en internasjonal demokrati- og valgorganisasjon som har observasjonsstatus i FN.

Han mener det er «åpenbart» at tilliten til FN svekkes gjennom denne rapporten.

— Vi står overfor etter det internasjonale eksperter antyder er den største krigsforbrytelsen så langt i dette århundret. Hvis det er riktig at FN gjennom aktive handlinger eller unnlatelsessynder sviktet sitt mandat, svekkes tilliten, sier Helgesen.

- Tror du FN vil følge opp denne rapporten?

— Det er det vanskelig å svare på. Men hvorvidt den blir fulgt opp, vil være en indikasjon på hvor seriøst medlemsstatene tar FNs mandat i verden, sier Helgesen.