Palestinske skolebarn lærer at martyrdøden er «det viktigste i livet»

I de nye skolebøkene i Palestina finnes ikke landet Israel. Referanser til fredsprosesser er fjernet. I stedet lærer elevene at martyrdøden er «det viktigste i livet».

«Under det første palestinske opprøret brukte palestinske ungdommer spretterter for å konfrontere soldatene fra den sionistiske okkupasjonsmakten og for å beskytte seg selv fra deres forræderske kuler. Hva er forholdet mellom forlengelsen av sprettertens gummi og strekkbarheten som påvirker den?»

Når palestinske skoleelever skal lære om Newtons andre lov i fysikktimene, er det dette som er eksempelet – illustrert av en person med ansiktet tildekket mens han skyter med sprettert på det som skal være israelske soldater.

Les hele saken med abonnement