Verden

Får følger

Utenriksdepartementet er allerede i gang med å bedre sin krisehåndtering - og lover å ta kritikken alvorlig.

 • Forf>
 • <forf>per A. Christiansen<

Opprettelse av kriseteam. Utvidet krisesenter. Oppgradert teknisk utstyr. Effektivisering av utestasjonene. Forbedring av registreringssystemet for savnede og omkomne nordmenn i utlandet.Dette er noen av de tiltakene som Utenriksdepartementet har iverksatt etter tsunami-katastrofen annen juledag. Den rapport som Reinås-utvalget fremla i går, vil bli brukt i det videre planleggingsarbeidet med sikte på å styrke beredskapen. Det lovet både statsminister Kjell Magne Bondevik (kr.f.) og utenriksminister Jan Petersen (h).— Hvis vi skal gjennomføre alt, får vi et UD som trenger flere ressurser enn det vi nå har, sa han og påpekte at dette i så fall blir en sak for Stortinget, sa Petersen.

Intern evaluering.

Utenriksministeren erkjente at Reinås-utvalget kom med hva han kalte "kraftig kritikk" av UDs håndtering og sa at han har lest rapporten med "det største alvor". Samtidig påpekte han at mye av denne kritikken stemmer med konklusjonene i den interne evalueringen som er utarbeidet av ambassadør Jan Grutle, og som ble fremlagt 12. mars.Også denne evalueringen fastslo at den norske utenrikstjenesten ikke var godt nok forberedt på en krise av det omfang som flodbølgekatastrofen representerte.

Stortingsmelding.

Statsminister Bondevik varslet i går at regjeringen i løpet av neste måned vil fremlegge en stortingsmelding om kriseberedskapen, med utgangspunkt blant annet i den rapport som ble fremlagt i går. På pressekonferansen i går antydet han at Reinås-utvalgets rapport vil bli tillagt betydelig vekt under utarbeidelsen av disse tiltakene. "Vi må ta grep i de tingene som blir lagt på bordet", sa han om rapportens innhold og kritikk.

Selvkritikk.

Det er "lett å se og lett å innrømme mangler", sa utenriksminister Petersen om den kraftige kritikk hans departement nå er blitt utsatt for. Og han sa seg "forferdelig lei" for at departementet ikke klarte å "dekke alle dem som hadde behov for våre tjenester" i perioden etter at katastrofen rammet tusener av ferierende og fastboende nordmenn i de rammede områdene.- Det er viktig å lære av kritikken og å ta nye grep - som vi allerede har gjort, fremholdt utenriksminister Petersen.

 1. Les også

  Et norsk systemsammenbrudd

 2. Les også

  Pårørende: Kjenner oss godt igjen

 3. Les også

  Håper å finne alle døde

 4. Les også

  Sitter trygt tross drepende kritikk

 5. Les også

  Arresteres i rapporten

 6. Les også

  Sitater fra rapporten: Knusende dom