Flertall støtter Trumps innreiseforbud

Et lite flertall av dem som har gjort seg opp en mening, sier i en måling at de støtter president Donald Trumps omstridte innreiseforbud.

Det er flere som er for enn mot trumps innreiseforbudet, og Trumps presidentordre ser ut til å splitte befolkningen langs partipolitiske skillelinjer.

I målingen, som er gjennomført av Reuters /Ipsos mandag og tirsdag, svarer 49 prosent at de er for innreiseforbudet. 41 prosent er negative til forbudet, som kom på plass etter at president Donald Trump signerte en presidentordre før helgen. 10 prosent svarer «vet ikke».

Målingen viser et tydelig partipolitisk skille i meningene om forbudet. 53 prosent av dem som stemmer på Demokratene, er «sterkt uenige» i forbudet, mens 51 prosent av republikanske velgere sier de er «sterkt enige».

Selv om innreiseforbudet peker ut syv land med overveiende muslimsk befolkning, fastholder Trump at det ikke er snakk om noe «muslimforbud». Han sier målet med presidentordren er å beskytte USA og landets grenser. Innreiseforbudet har møtt kraftig motstand fra mange av verdens politiske leder og har ført til store demonstrasjoner i USA.

31 prosent, færre en tredjedel av de spurte, sier forbudet får dem til å føle seg tryggere. Nesten like mange, 26 prosent, sier de føler seg mindre trygge.

Les også

Skepsis og applaus møter Trumps utvalgte høyesterettsdommer. Nå blir det kamp i Senatet.