Verden

USA trekker våpeninspektører ut av Irak

Bush-administrasjonen har i stillhet trukket en gruppe på 400 våpeninspektører ut av Irak, skriver New York Times.

Gruppen har i månedsvis finkjemmet Irak på jakt etter masseødeleggelsesvåpen. En annen gruppe eksperter, som er spesialister på kjemiske— og biologiske våpen, fortsetter arbeidet i Irak, ifølge avisen.

Trusselen fra Iraks angivelige masseødeleggelsesvåpen var USAs uttalte hovedbegrunnelse for å gå til krig mot Irak, men ni måneder etter regimets fall er ennå ingen ulovlige våpen funnet.

Gruppen som er blitt trukket ut er del av Iraq Survey Group, som ledes av David Kay. Jakten på masseødeleggelsesvåpnene har hittil kostet flere hundre millioner dollar.

Kun på papiret

The Washington Post skrev onsdag at Iraks masseødeleggelsesvåpen kun befant seg på papiret, og at Saddam Hussein trolig ødela sine biologiske våpnene så tidlig som i 1991, noe tidligere sjef for FNs våpeninspektører, Hans Blix, også har konkludert med.

Etterforskere avisen har snakket med sier de ikke har funnet noe bevis for Bush-administrasjonens påstander om at Irak hadde beholdt ulovlige våpen fra Gulfkrigen i 1991, eller at de hadde avanserte programmer for å bygge nye.

Tjenestemenn i Bush-administrasjonen sier til New York Times at det viktigste beviset fra våpenjakten kan vise seg å være det store antallet irakske dokumenter som er beslaglagt. Kun en svært liten del av dokumentene er oversatt.

- Falskt bilde

En rapport fra den amerikanske Carnegie-stiftelsen for internasjonal fred, som ble offentliggjort onsdag, konkluderer med at Bush-administrasjonen «systematisk» ga et falskt blide av hvor stor trussel Iraks program for masseødeleggelsesvåpen utgjorde. Ifølge rapporten «WMD IN IRAQ: Evidence and Implications» utgjorde ikke Saddam Husseins våpenprogram noen overhengende fare hverken for USA eller for Midtøsten.

Det var større usikkerhet rundt Iraks biologiske våpen. Men den trusselen var relatert til hva som kunne bli utviklet i framtiden, heller enn hva Irak allerede hadde, heter det i den liberale stiftelsens rapport.

(NTB)