Verden

Den svenske eldreomsorgen får strykkarakter. Nesten ingen koronasyke på sykehjem fikk møte lege.

Det svenske helsetilsynet har gransket landets eldreomsorg i kjølvannet av alle koronadødsfallene. Dommen er knusende.

Aftenposten fortalte om historien til Lena Granlund (75), som bodde på dette sykehjemmet i Stockholm og døde etter å ha blitt smittet av korona. De pårørende har lett etter svar på om hun fikk den pleien hun skulle. Sykehjemmet er et av 98 som nå er blitt gransket.
  • Ingeborg Moe
    Journalist

Sverige har hatt langt flere koronadødsfall enn nabolandene, og en stor del av disse har skjedd på sykehjem. I slutten av forrige uke var det registrert 2843 dødsfall blant svenske sykehjemsbeboere over 70 år.

Regjeringen, med statsminister Stefan Löfven i spissen, har alt erkjent at krisen har avdekket svakheter i eldreomsorgen.

Men det er først nå at den mest omfattende granskningen av svikten er klar. Det skjer samtidig som Sverige på ny opplever en sterk økning i tallet på koronasmittede.

Det svenske helsetilsynet, Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), har gått en rekke sykehjem nærmere etter i sømmene og har finstudert journalene til koronasyke eldre.

I vår hadde tilsynet en gransking av samtlige 1700 sykehjem. Ved 98 var funnene så urovekkende at de ville ha en egen gjennomgang av pasientjournalene. Nå har tilsynet gransket journalene til 847 koronasyke beboere ved disse sykehjemmene.

Knusende kritikk

Tilsynet slår fast at ingen av Sveriges regioner (fylker) har gitt koronasyke eldre et godt nok medisinsk tilbud.

Svensk presse har alt avdekket en rekke tilfeller der syke eldre er blitt satt rett på lindrende behandling tilsynelatende uten å få noen egen vurdering av lege.

Nå får de støtte fra granskningsrapporten til Ivo. Den viser at:

  • Én av fem med mistenkt eller påvist covid-19 ikke fikk individuell vurdering av lege. I 40 prosent av disse tilfellene ble de heller ikke vurdert av sykepleier.
  • Bare en brøkdel, under 10 prosent, møtte fysisk en lege.
  • I de aller fleste tilfellene har legekonsultasjonene skjedd over telefon med sykepleier.

– Det er et veldig høyt tall, og det er ikke akseptabelt, sier tilsynets generaldirektør, Sofia Wallström, om andelen som ikke har fått sine tilstand vurdert av lege.

Da hun la frem rapporten tirsdag, var hun opptatt av at eldre ikke kan behandles som én gruppe, men skal bli vurdert individuelt.

– Alle som trenger det, skal få god pleie og omsorg. Selv i krisetider. Vår granskning viser at det er altfor mange mennesker ved landets eldreboliger som ikke har fått individuell legebedømming. Vi ser også at beslutninger og gjennomføring av pleie ved livets slutt ikke har skjedd i henhold til gjeldende regelverk for eldre som bor på sykehjem, sier Wallström.

Pårørende måtte presse på

Det er regionene som har ansvar for eldreomsorgen, og det er dem kritikken rettes mot.

– Dette er en kraftfull kritikk, og da er det svært alvorlig, sier statsminister Stefan Löfven.

– Hårreisende, sier Centerparti-leder Annie Lööf til nyhetsnettstedet Omni.

– Her kreves selvransakelse fra staten, kommunene og regionene, sier Lööf.

Aftenposten har tidligere dokumentert hvordan pårørende til personer som bor på svenske sykehjem, har opplevd situasjonen og selv tatt grep for å få sin mor på sykehus. I svensk presse har det vært mange historier om pårørende som har måttet presse på for at deres far eller mor skulle få aktiv behandling og ikke bare smertelindring.

Det svenske helsetilsynet slår fast at de eldre som bor på «særskilt boende», som er Sveriges svar på sykehjem, og deres pårørende ikke har fått god nok informasjon når det har vært mistanke eller bekreftet covid-19.

Hver av pasientene har hatt flere journaler. Derfor har det vært vanskelig å følge hva som faktisk har skjedd, skriver tilsynet videre.

Les også

Døden på sykehjemmene: Slik sviktet Sverige sine eldre

Den svenske Socialstyrelsen, som tilsvarer vårt helsedirektorat, kom i vår med en oppfordring om at leger skulle unngå fysiske møter med pasientene for å unngå smittespredning. Helsetilsynets sjef vil ikke si om det er årsaken til at så få eldre fikk legehjelp.

– Men vi kan konstatere at det ble veldig få legemøter. Det er det mest alvorlige i det vi peker på. Det er en grunnsten i vår eldreomsorg at man skal få en vurdering ut fra egne behov, sier Wallström.

Det norske helsetilsynet har ikke hatt et tilsvarende nasjonal granskning av sykehjem i Norge. Det opplyser at fylkesmennene følger opp kommunene og avgjør hvilke sykehjem de eventuelt vil føre tilsyn med. Det har vært utført tilsyn med et mindre antall sykehjem med flere koronadødsfall. På spørsmål om koronasyke på norske sykehjem får individuell vurdering av lege, skriver helsetilsynet at de ikke har noen sikker oversikt over det.

– Vi har imidlertid heller ingen indikasjon på at det ikke har skjedd, skriver Helsetilsynet til Aftenposten.

Les mer om

  1. Eldreomsorg
  2. Sykehjem
  3. Sverige
  4. Koronaviruset