Forskere advarer: Havet blir «sykere»

Global oppvarming har gjort havene sykere og fører til spredning av sykdom blant planter og dyr, slår en omfattende global forskningsrapport fast.

Rapporten viser at maneter, sjøfugler og plankton har flyttet seg mot polene med opp mot ti breddegrader.

Rapporten baserer seg på funn fra 80 forskere fra 12 forskjellige land og ble lagt fram på verdenskongressen til Verdens naturvernunion (IUCN) på Hawaii mandag.

– Vi vet alle at havene forsørger denne planeten. Vi vet alle at havene leverer hvert andre pust vi tar. Og likevel gjør vi havene syke, sier IUCN-leder Inger Andersen.

Rapporten er ifølge medforfatter Dan Laffoley den mest omfattende og systematiske studien som er laget om konsekvensen av oppvarmingen av havene.

Rapporten har sett på konsekvensene for alt fra mikroorganismer til hvaler.

– Mer sykdom

Han sier at verdenshavene har absorbert over 93 prosent av ekstravarmen fra klimaendringene siden 1970, noe som har holdt tilbake temperaturstigningen på land og endret livsrytmen i havene drastisk.

Studien inneholder dokumentasjon på at oppvarmingen «fører til økt sykdom i plante- og dyrepopulasjoner».

Den økte varmen fører også til at kolera-bærende bakterier og giftige algeoppblomstringer spres lettere, noe som kan få direkte konsekvenser for folkehelsen.

– Vi har uforvarende puttet oss selv i reagensrøret hvor eksperimentet blir utført, sier Laffoley.

– Årstidene endres

Maneter flytter seg stadig lengre mot polene. For noen er det snakk om opp mot ti breddegrader.

Forskerne har tatt for seg alle hovedøkosystemene i havet og har sett på situasjonen for alt fra mikroorganismer til hvaler.

Rapporten viser at maneter, sjøfugler og plankton har flyttet seg mot polene med opp mot ti breddegrader.

– Bevegelsene i det marine miljøet skjer 1,5 til 5 ganger raskere enn noe vi har sett på land. Vi endrer på årstidene i havet, sier Laffoley.

Flere hunnskilpadder

Det vil trolig bli flere hunnskilpadder som følge av klimaendringene i havet.

De høye temperaturene vil sannsynligvis endre på kjønnsbalansen blant framtidens skilpadder, fordi det er større sjanse for at hunnskilpadder fødes i høyere temperaturer.

Varmen fører også til at mikroorganismer vil dominere større deler av havet.

– Når man ser på helheten, ser man et utstrakt og urovekkende spekter av konsekvenser, sier Laffoley. (©NTB)

India rammes hardt av klimaendringer,