Hagen støtter Russland i Krim-konflikten

Carl I. Hagen ber NATO og Vesten godta at russerne på Krim i folkeavstemning har sagt at de vil være en del av Russland.

Stortingsrepresentant Carl I. Hagen mener Vesten bør respektere folkeavstemningen som viser at russerne på Krim vil være en del av Russland.
  • Sigurd Bjørnestad

– Jeg mener NATO burde holde seg borte fra Russlands bakgård, sier stortingsrepresentant Carl I. Hagen (frp.) om konflikten på Krim-halvøya til den engelskspråklige russiske nyhetskanalen RT.

Det er nrk.no som melder dette.

I mars 2014 var det folkeavstemning på Krim der et flertall stemte for løsrivelse fra Ukraina og for å bli en del av Russland. Det skjedde etter at russiske styrker hadde okkupert Krim.

Hagen legger vekt på folkeavstemningen.

– Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke kan akseptere at Russland tar Krim der det bor mange russere, når folkeavstemningen på Krim viser at de ønsker å være en del av Russland. Vi skulle ha respektert det, sier Hagen.

Hverken Norge, USA eller G7-landene har akseptert resultatet fra folkeavstemningen.

Hagen støtter seg på historien

Aftenposten har spurt Hagen om den hastig arrangerte folkeavstemningen under okkupasjon på Krim er til å stole på.

– Så vidt meg bekjent var det et klart flertall for å bli en del av Russland i folkeavstemningen. Det er et klart flertall av russere på Krim, Russlands hovedbase ved Svartehavet har i årtier vært på Krim og tradisjonelt har Krim vært en del av Russland, sier Hagen.

Han mener det er naturlig at Russland tar vare på sine innbyggere på Krim.

NATO går for raskt frem

Hagen mener utvidelsen av NATO østover har skjedd for raskt.

– Russland har følt dette truende. Amerikanerne har lenge praktisert politikken «not in my back yard» og invadert andre land. Så skal USA blande seg inn når Russland praktiserer «not in my back yard» på Krim? spør Hagen retorisk, og avviser den amerikanske linjen.

Han mener USA under Trump er blitt et verdenspoliti som «blander seg inn her og der».

– Bør Vesten akseptere at Krim skal være en del av Russland?

– Ja, det bør vi, og vi bør kutte ut sanksjonene mot Russland. Vi er nabo med Russland i nord og trenger et godt samarbeid med naboen. Særlig folk som bor helt nord i Norge vil ha et godt forhold til Russland der de kan handle og ha kontakt over grensen, sier Hagen.

Brende sa nei

– Norge mener folkeavstemningen under de rådende forholdene er i strid med folkeretten og uten legitimitet, sa daværende utenriksminister Børge Brende i 2014.

Hagen er av en annen oppfatning.

– Folk kjenner seg knyttet til ei etnisk gruppe. Og dersom en del av Ukraina mener de heller burde være en del av Russland, burde de kunne få si det i en folkeavstemning, og vi burde respektere valget, sier Hagen til RT ifølge nrk.no.

Konflikten mellom Russland og Ukraina spisset seg til i slutten av november da Russland stengte Ukrainas tilgang til Asovhavet ved Krim. det var kollisjoner mellom skip og ukrainske sjøfolk ble arrestert av russerne.