Klimanøytralt innen 2045. Den nye tyske regjeringen med gigantisk grønt løft.

Tyskland skal vise verden veien inn i en grønnere fremtid. Kommende kansler Olaf Scholz har store planer for sin nye regjering.

Sosialdemokraten Olaf Scholz har pekt ut en ny vei for Tyskland. I dag ble regjeringsplattformen presentert. Fra venstre Annalena Baerbock og Robert Habeck (ledere for De grønne), kommende kansler Scholz og Christian Lindner (leder for Fridemokratene).

Håp, modernisering, forandring. Slik har den kommende regjeringen profilert seg siden valget i september. De har lovet digitalisering, klimaløft og mer sosial rettferdighet. I flere uker har 300 politikere fra SPD (sosialdemokratene), FDP (Fridemokratene) og De grønne sittet i 22 arbeidsgrupper. Knapt noe er lekket ut.

Onsdag kl. 15 presenterte de regjeringsplattformen. Den har fått tittelen «Våg mer fremskritt – Forbundet for frihet, rettferdighet og bærekraft.» Målet er at Tyskland skal bli et foregangsland på klima- og miljøfeltet. De skal sikre «klimanøytral velstand» og følge 1,5 graders-sporet fra klimaavtalen i Paris.

Men de vil mer. De skal også utvikle ny grønn teknologi andre land kan ta i bruk. – Dette er den største industrielle modernisering i Tyskland på hundre år, sa kommende kansler Olaf Scholz under pressekonferansen.

Vind og sol

Tyskland står foran en massiv utbygging av fornybar energi. Innen 2030 skal tre mål oppfylles:

 • Vind- og solenergi skal stå for 80 prosent av alt strømforbruk (hittil har målet vært 65 prosent). Alle tilgjengelige tak skal brukes til solcellepaneler. Nye næringsbygg er forpliktet til å bruke solenergi. Dessuten skal to prosent av delstatenes areal settes av til vindkraft.
 • Hver tredje bil skal være elektrisk.
 • Kullindustrien skal «ideelt sett» være utfaset. Det er åtte år tidligere enn gjeldende plan.

Dessuten skal hydrogenproduksjon bli en egen industri. Regjeringen går inn for å grunnlegge et europeisk samarbeid for grønt hydrogen, heter det i koalisjonsavtalen.

Tyskland skal bli klimanøytralt innen 2045. Det er fem år raskere enn EUs mål.

Uklar finansiering

Klima og finans skal ha vært omstridt helt til siste forhandlingstime. FDP har gått til valg på løfter om null skatteøkning, noe som riktignok ikke nevnes i koalisjonsavtalen. Andre løfter som nevnes, er at folk flest ikke skal måtte ta kostnadene ved høyere energipriser. Flere tiltak skal sørge for sosial utjevning.

Så hvordan skal den grønne satsingen finansieres?

Ifølge avisen Die Zeit ligger ikke svaret i koalisjonsavtalen. Riktignok er flere tiltak nevnt, men ingen av dem er tilstrekkelige:

 • Det offentlige skal bli mer effektivt.
 • Støtteordninger som ikke er klimavennlige skal avskaffes.
 • Privat næringsliv skal også trekkes aktivt inn.

Avisen Frankfurter Allgemeine viser til et planlagt klima- og transformasjonsfond. Et separat investeringsfond til grønn utvikling for næringslivet kan finansieres ved hjelp av lån.

Et gigantisk klimaløft sto øverst på dagsordenen da de tre partiene presenterte sin felles regjeringsplattform i Berlin. Fra venstre Christian Lindner (FDP), Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock og Robert Habeck (De grønne).

Cannabis i butikk?

Koalisjonsavtalen er på 178 sider. Den inneholder blant annet planer for modernisering av infrastruktur og forandringer i sosialpolitikken. De vil også ha en ny innvandringspolitikk. Den skal hindre ulovlig innvandring, men også gjøre det enklere å komme lovlig inn i landet.

Også dette ønsker den neste regjeringen:

 • «Et digitalt oppbrudd». Digitaliseringen skal få et stort løft.
 • Stemmerettsalderen settes ned til 16 år.
 • Minstelønnen heves til 12 euro timen.
 • Cannabis skal kunne selges lovlig i spesielle butikker.
 • Årlig skal det bygges 400.000 nye leiligheter. En fjerdedel skal finansieres av det offentlige. Et eget boligdepartement opprettes.

Grønn utenriksminister

De tre partiene har fordelt ministerpostene mellom seg. SPD får syv, De grønne får fem og FDP får fire. I tillegg til at Olaf Scholz blir kansler, regnes disse navnene som sikre:

 • Robert Habeck (partileder De grønne) blir klima- og næringsminister. Han blir også visekansler.
 • Annalena Baerbock (partileder De grønne) blir utenriksminister.
 • Christian Lindner (partileder FDP) blir finansminister.

De grønne får dessuten ansvaret for miljø, landbruk og familie. FDP får justis og utdanning/forskning. De skal også få samferdselsdepartementet. Her ligger ansvaret for digitaliseringen.

Sosialdemokratene får blant annet ansvar for innenriks, helse og forsvar.