Verden

Totalforbud mot russisk kaviar

Fra nyttår er all internasjonal handel med russisk kaviar forbudt. Grunnen er at produksjonslandene ikke har kommet frem til en forsvarlig beskatning av størbestanden.

  • Forf>
  • <forf>grunde Grimstad <

Den eksklusive støren har lenge vært overbeskattet, og blir stadig sjeldnere. Prisene på de små boksene med saltet rogn har gått i taket, med priser på over 50 000 kroner pr. kilo i europeiske delikatessebutikker utover høsten 2005. Alt tyder på at prisene vil stige dramatisk i januar.

Kritisk for støren.

De norske importørene Aftenposten snakket med fredag hadde ikke hørt om forbudet, og mente det måtte bero på en misforståelse.— Et slikt forbud kjenner jeg overhodet ikke til. Så sent som i romjulen fikk vi et parti fra Tyskland, sier importør Tom Wollan.- Nei, dette er nok ingen misforståelse. All internasjonal handel med kaviar er stanset fra januar 2006, sier Øystein Størkersen, seniorrådgiver ved Direktoratet for naturforvalting.Washington-konvensjonen mener støren nå er så truet at det er nødvendig å gå til slike tiltak. Washington-konvensjonen er en overenskomst mellom 169 land som overvåker beskatningen av truede dyrearter.- Vi trodde ikke på forhånd at de ville innføre et slikt forbud. Men det at man har valgt å gjøre det er en god indikasjon på hvor alvorlig situasjonen er for støren, sier Størkersen.

Ingen kjenner bestanden.

Det drastiske forbudet er enda et nødvendig skritt for å få has på overbeskatning og den enorme ulovlige handelen med kaviar.Ingen vet nemlig hvor stor bestanden av stør faktisk er, og dermed vet man heller ikke hvor store fangstkvoter som ville være forsvarlig. Produksjonslandene har hatt frist på seg siden 2001 til å legge frem dokumentasjon på bestanden og planer for en bærekraftig høsting. Det har de ikke klart, og nå får ingen handle med kaviar før det foreligger et mer troverdig system for handelen.- Ulempen med forbudet er at prisene vil stige enormt, noe som vil gjøre det enda mer attraktivt med ulovlig salg og produksjon, sier Størkersen.Handelen vil igjen bli tillatt når man har funnet frem til et troverdig system for bærekraftig høsting. Da vil man også innføre merking på lovlig produserte kaviarbokser - en plombering som ikke skal la seg fjerne uten at den ødelegges. Dette vil gjøre det lettere for politi og tollmyndigheter å kontrollere butikker og importører for ulovlig kaviar.

Vil ikke forby handel.

Russisk kaviar blir nå produsert i landene rundt Svartehavet og Det kaspiske hav, med Iran som den største eksportøren, etter at Russland i 2003 påla seg selv eksportforbud.- Jeg må understreke at vi ikke ønsker å forby handel med slike dyrearter. Tvert imot har vi stor forståelse for de lokalsamfunnene som lever av dette, men vi må få dem til å forstå at en bærekraftig beskatning er til deres eget beste.I tillegg vil det fra januar 2006 også være forbudt å eksportere kaviar som ikke er produsert samme år. Årsaken til dette er blant annet omfattende smugling av kaviar fra Russland, under dekke av at det er gammel kaviar, produsert før de innførte eksportforbud i 2003.Forurensing i Kaspiahavet og Svartehavet gjør at det omtrent ikke klekkes yngel i det hele tatt.

Forbuden frukt. Kaviar er ikke lenger lovlig salgsvare. Foto: KNUT SNARE