Verden

Norges skyhøye ledighetstall skiller seg ut i Norden. Dette kan være årsakene.

Ingen av våre naboland fikk like mange permitterte over natten. Nå starter debatten om hvilket av landene som vil klare seg best over koronakrisen.

Blir den svenske økonomien like hardt rammet av koronakrisen som den norske? Blant annet har ikke forbruket gått like mye ned. Det kan få betydning for arbeidsledigheten.
  • Ingeborg Moe
    Journalist

På bare fem dager i midten av mars søkte 200.000 om dagpenger i Norge. Ingen av de andre nordiske landene har hatt en like bratt kurve i arbeidsledighetstallene, selv om koronapandemien rammer alle landene hardt.

Selv mellom Norge og Danmark, som stengte ned samfunnet omtrent samtidig, er det store forskjeller i de løpende arbeidsledighetstallene.

Les hele saken med abonnement