Verden

Norges arbeidsledighet øker langt mer enn i nabolandene. Dette kan være årsakene.

Ingen av våre naboland fikk like mange permitterte over natten. Nå starter debatten om hvilket av landene som vil klare seg best over koronakrisen.

  • Ingeborg Moe
    Journalist

På bare fem dager i midten av mars søkte 200.000 om dagpenger i Norge. Ingen av de andre nordiske landene har hatt en like bratt kurve i arbeidsledighetstallene, selv om koronapandemien rammer alle landene hardt.

Selv mellom Norge og Danmark, som stengte ned samfunnet omtrent samtidig, er det store forskjeller i de løpende arbeidsledighetstallene.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding