Flere migranter i verden

Antallet migranter rundt om i verden har nådd anslagsvis 272 millioner mennesker, ifølge FN. En oppadgående trend, sier organisasjonen.

Migranter som søker asyl i USA. Antallet migranter i verden har økt siden. Foto: AP / NTB scanpix

Det er 51 millioner flere migranter i verden i 2019 sammenlignet med 2010, en økning på 23 prosent, ifølge årsrapporten fra FNs avdeling for økonomiske og sosiale saker (DESA).

Ifølge rapporten er 3,5 prosent av verdens befolkning i 2019 migranter, mot 2,8 prosent i år 2000.

Tvunget forflytning over landegrensene øker, ifølge rapporten. Antallet flyktninger og asylsøkere økte med 13 prosent mellom 2010 og 2017.

20 prosent av verdens migranter oppholder seg i USA. Videre på lista over land som huser flest migranter, ligger Tyskland og Saudi-Arabia på henholdsvis andre og tredjeplass.