Verden

Historiske homo-misjonærer i Finland

Et homofilt finsk par er nå blitt velsignet av Helsinkis biskop og reiser sammen til Kambodsja som misjonærer i september.

Hun var Finlands første biskop, i Helsinki. Nå velsigner Irja Askola homo-paret som reiser til Kambodsja som misjonærer. Foto: Finska kyrkan

  • Johnny Gimmestad

De er trolig det første homofile paret som noen gang har reist sammen ut fra et nordisk land for å misjonere.

Denne helgen er de blitt velsignet, på en stor misjonskongress i Finlands hovedstad Helsingfors, av byens omstridte biskop, Irja Askola. Og i september drar de av gårde for å virke i Kambodsja, ifølge nettutgaven til den svenskspråklige finske avisen Hufvudstadsbladet.

Helt overraskende

Finska missionselskapet, stiftet i 1859, er i likhet med Det Norske Misjonsselskap en organisasjon under paraplyen til sitt hjemlands statskirke. Men utnevnelsen av de historiske finske homo-misjonærene kommer helt overraskende på landsstyreleder Kari Skår Sårheim i Det Norske Misjonsselskap (DNM).

Hun sier til Aftenposten at hun heller ikke kjenner til at det noen gang tidligere skal ha vært sendt homofile par ut på misjonsmarken, hverken fra en nordisk – eller for den del europeisk – misjonsorganisasjon.

— Er det aktuelt for Det Norske Misjonsselskap å følge finnenes eksempel?

– Nei, jeg ser ikke for meg at dette kan være aktuelt for oss. Og det er heller ikke noe tema vi har oppe til diskusjon for tiden.

Ikke forenlig med å være medarbeider

-Hvordan stiller du og din organisasjon seg til å gjøre noe lignende?

– På vår generalforsamling i 2008 vedtok vi, med bakgrunn i vår tolkning av Bibelen, et dokument som konkluderte med at ekteskap eller samliv mellom personer av samme kjønn ikke er forenlig med å være medarbeider i vår organisasjon. Dette synet forventer vi også at våre ansatte på alle nivåer forholder seg lojalt til, sier Skår Sårheim.

Hun fortsetter:

-Erfaringen er at dette også vil være vanskelig overfor våre samarbeidskirker rundt om i verden, som gjennomgående er mer konservative enn oss. Uten at jeg kan gjengi alle detaljene på stående fot, så skjedde det for et par år siden et brudd mellom den svenskes kirkens misjonsorganisasjon og deres samarbeidspartner i Etiopia på et slikt grunnlag.

Mye rabalder

Homo- og likestillingsspørsmål har skapt mye rabalder i den finske statskirken, i enda større grad enn i den norske.

Størst bruduljer ble det da kirkens overhode, erkebiskop Kari Mäkinen, i 2010 fremsatte et forslag om at det var en plikt for samtlige kirkelig ansatte å be for alle såkalte registrerte par – i praksis et pålegg til landets prester om også å gå i forbønn for mennesker i homofilt partnerskap.

Forslaget ble senere trukket tilbake.