Verden

EU vurderer «obligatorisk solidaritet» i stedet for asylkvoter

Østerrike håper på gjennomslag for en modell der det er mulig å kjøpe seg fri fra asylkvoter i EU, men likevel obligatorisk å gi hjelp i kriser.

Migrantkrisen i 2015 første til en enormt tilstrømning av mennesker til flere store EU-land, men i årene som har gått har unionen hatt store problemer med å finne en varig løsning på hvordan asyltilstrømmingen skal håndteres. Foto: Kerstin Joensson

 • NTB

EUs medlemsland har nå stått fast i nesten to og et halvt år i den giftige diskusjonen om reform av Dublin-forordningen og EUs asylsystem.

Kjernen i konflikten er et forslag om å innføre et system med obligatoriske kvoter der asylsøkere sendes videre til andre medlemsland etter en fast fordelingsnøkkel hvis det oppstår en krise.

Det har flere EU-land i øst – med Ungarn i spissen – nektet å godta. De krever at det må være frivillig å ta imot asylsøkere.

«Obligatorisk solidaritet»

Det er nå Østerrike som har overtatt oppgaven med å forsøke å finne en løsning, som femte EU-formannskap i rekken.

Østerrikerne har allerede vært i samtaler med samtlige medlemsland for å finne en utvei, og fredag kommer saken på bordet på nytt når EUs innvandringsministre møtes i Luxembourg. Der deltar Norges innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) som observatør.

 • Les også: 160.000 migranter i Europa skulle fordeles på to år. Fasiten viser at kun tre land klarte jobben.

Det østerrikerne lufter, er et forslag kalt «obligatorisk solidaritet».

Tanken er at det skal være obligatorisk for alle medlemsland å hjelpe til hvis det oppstår en ny situasjon à la krisen i 2015.

Men det skal ikke være obligatorisk å ta imot kvoter med asylsøkere, slik EU-kommisjonen la opp til i sitt opprinnelige forslag fra 2016.

Østerrikes statsminister Sebastian Kurz har det roterende formannskapet i EU dette halvåret. Foto: Kerstin Joensson / AP / NTB scanpix

Flere måter å hjelpe på

Østerrikernes idé bygger i stor grad videre på en modell som ble foreslått av de såkalte Visegrad-landene – Polen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn – allerede i 2016.

Denne modellen ble først kalt «fleksibel solidaritet» og senere omdøpt til «effektiv solidaritet», tilsynelatende i et forsøk på å gjøre den mer spiselig for irriterte medlemsland i vest.

Modellen tar utgangspunkt i at solidaritet ikke trenger å bety at man må ta imot asylsøkere fra land som kommer under kraftig press og derfor trenger avlastning. Man skal kunne hjelpe til på andre måter i stedet.

Medlemsland kan for eksempel vise solidaritet ved å gi pengebidrag eller ved å sende utstyr og personell til de landene som trenger hjelp.

Mange østeuropeiske EU-land har vært tydelige på at de ikke ønsker innvandring. Her patruljerer ungarsk grensepoliti langs det nye grensegjerdet mot Serbia i 2016. Foto: Zoltan Mathe

Dyrt å kjøpe seg fri

Men østerrikerne avviser at det nye forslaget bare er «fleksibel solidaritet» i ny innpakning.

Det skal være obligatorisk å hjelpe i kriser, ikke frivillig, påpeker de. Samtidig legger østerrikerne opp til et system der det vil bli dyrt å kjøpe seg fri fra asylkvoter – så dyrt at de fleste forhåpentligvis vil velge å ta imot asylsøkere i stedet.

Østerrikerne ser også for seg at det skal være mulig å hjelpe andre EU-land ved å overta personer som det allerede er mer eller mindre klart at kommer til å få avslag på asylsøknadene sine.

Asylsøkerne kan da returneres når endelig avslag er gitt, slik at de som har gått med på å ta hånd om dem i mellomtida, slipper å integrere dem.

Dypt politisert

Men etter det NTB kjenner til, er østerrikerne langt fra overbevist om at forslaget vil få gjennomslag.

Tvert imot ventes diskusjonen å forbli fastlåst i lang tid framover. Spørsmålet beskrives som dypt politisert og emosjonelt, og for flere land har det vært fullstendig utelukket å gå med på et system der noen medlemsland tar imot asylsøkere, mens andre slipper.

Fra diplomathold i Brussel har beskjeden til Østerrike vært heller sarkastisk: «Lykke til.»

 1. Les også

  Tyskland skriker etter arbeidskraft. Samtidig vokser protestene mot immigrantene.

 2. Les også

  60 mennesker fryktes druknet utenfor vestkysten av Afrika

 3. Les også

  Spania berget over 400 migranter i Middelhavet

 4. Les også

  Italias innenriksminister varsler fengsel for migranter som skal ha truet mannskap på skip

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa
 2. EU
 3. Østerrike
 4. Innvandring

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Fire EU-land enige om fordeling av asylsøkere

 2. KRONIKK

  Dette er vinnerne og taperne av EUs nye migrasjonspakt

 3. VERDEN

  EUs migrasjonspakt krever solidaritet og tilbyr fleksibilitet

 4. VERDEN

  I 2015 ble de ønsket velkommen. Nå er det rask retur og fire nye omstridte tiltak som skal gjelde. Vil det virke denne gangen?

 5. NORGE

  3000 kvoteflyktninger er en økning fra i år, men langt lavere enn snittet de siste årene

 6. VERDEN

  En varslet katastrofe. Nå krangler EU om de skal presse medlemslandene til «tvungen solidaritet».