Eksmannen ble frikjent for vold. Meddommere sa han kom fra en «bra familie».

Meddommerne er nå kastet ut av det svenske Centerpartiet etter den kontroversielle tingrettsdommen.

Den svenske kriminologen og forfatteren Leif GW Persson er vært overrasket over og kritisk til dommen.

Ordene som er brukt i dommen fra Solna tingsrett, har skapt storm i Sverige.

En 37 år gammel mann, som i følge svenske medier har iraksk statsborgerskap, var tiltalt for å ha mishandlet sin ekskone. Ifølge tiltalen skulle han ha satt seg på henne, slått henne i ansiktet og dratt til henne med en høyhælt sko inne i en leilighet i 2015.

Dommerne var delt i skyldspørsmålet. Den juridiske dommeren og en av meddommerne mente mannen skulle dømmes. De to andre meddommerne var uenig. I slike tilfeller er det den mildeste dommen som blir gjeldende.

Det er ikke først og fremst frifinnelsen som vekker oppsikt, men begrunnelsen som de to meddommerne, Ebtisam Albede og Hasan Fransson, har brukt. De tilhørte begge det svenske Centerpartiet, som startet eksklusjonssak.

Utdrag fra dommen

– Vanlig å gå til slekten fremfor politiet

Meddommerne skriver at det vanlige «i disse kretser» er å henvende seg til mannens familie fremfor å gå til politiet. De skriver at det ikke er uvanlig at kvinner kommer med falske påstander om mishandling for å sørge for å få beskyttelse og leilighet. Og de synes det svekker troverdigheten til kvinnen at hun fremstår følelsesløs i retten.

– Det normale i «disse kretser» er videre at kvinnen forteller til slekten at hun blir mishandlet om hun blir det, slik at saken kan løses innen familien. Det faktum at (kvinnen) ikke har sagt fra til slektningene at han slo henne, men i stedet anmeldt det til politiet, minsker hennes troverdighet ytterligere. (Tiltalte) later til å være fra en bra familie, til forskjell fra henne, hvilket også har betydning for bedømmelsen av skyldspørsmålet, står det i dommen.

Den svenske kriminologen og forfatteren Leif GW Persson er vært overrasket over dommen og tror ikke den vil bli stående.

Den svenske kriminologiprofessor og krimforfatteren Leif GW Persson langer ut mot dommen overfor Sveriges Television og sier at han aldri har sett lignende.

– Bryter man svensk lov, skal man tiltales, man kan ikke henvise til at man tror på noen annen, i dette tilfellet sharialover, sier Persson til programmet «Veckans brott».

Han mener et premiss i dommen later til å være at kvinner er mindre troverdige enn menn, og han mener dommen ikke kan bli stående.

– Da ligner ikke Sverige det landet jeg trodde jeg levde i, sier Persson.

Dommen har startet en debatt både om hvem som blir valgt ut til dommere og om selve ordningen med meddommere.

Centerpartiets leder Annie Lööf karakteriserte dommen som horribel og startet eksklusjonssak overfor de to partifellene som satt som dommere.

– Ikke sharialover

Da dommen ble kjent, gikk Centerpartiet ut og sa at de ikke var for sharialover.

Partileder Annie Lööf karakteriserer dommen som «forferdelig» og sier at resonnementene er «hårreisende». De to meddommerne blir kastet ut av partiet.

– Disse meningene har ingen plass i vårt parti, skriver Lööf.

En av meddommerne, Ebtisam Aldebe, som har stilt som kandidat til Riksdagen tidligere, har også tidligere vært i hardt vær etter uttalelser om at det burde være en særlovgivning for muslimer i Sverige.

– Jeg har fulgt loven i dette tilfellet. Svensk lov. Jeg har aldri dømt etter en annen lov, sier hun til Aftonbladet.

Lederen for domstolen har sagt at hun vil innkalle de to meddommerne til en samtale for å finne ut om de egner seg til vervet.

Utdrag fra dommen.

Aktor i saken har anket dommen.

– Jeg synes man har gjort en bemerkelsesverdig feilaktig bevisvurdering i denne saken. Man har grunngitt dommen med antagelser og fordommer, sier aktor Josefine Dahlqvist til Aftonbladet.

Har du fått med deg disse sakene?