Verden

Trump legger ansvaret for en handelskrig på Kina. Eksperter gir ham delvis rett.

Kina ønsker å bli en teknologisk supermakt. I årevis har landet rappet teknologi og tvunget vestlige selskaper til å dele forretningshemmeligheter.

USAs president Donald Trump beskylder Kina for å tilrane seg amerikansk høyteknologi og kunnskap.
  • Per Kristian Aale
    Per Kristian Aale

Bare noen timer etter at president Donald Trump varslet at USA planlegger å innføre 25 prosent toll på import fra Kina, svarte Beijing med samme mynt. Onsdag annonserte kinesiske myndigheter at 106 amerikanske importvarer vil få en toll på 25 prosent. Det gjelder import til en verdi av 50 milliarder dollar i året, og det vil ramme import av amerikanske biler, fly, soyabønner og kjemiske produkter.

«De amerikanske tiltakene bryter reglene i Verdens handelsorganisasjon (WTO), og det er et alvorlig brudd på Kinas rettigheter», heter det i en uttalelse fra det kinesiske finansdepartementet, ifølge The Financial Times.

– Kina ønsker ikke en handelskrig fordi alle taper på det. Hvis noen likevel ønsker en handelskrig, så er vi klare, sa Kinas visehandelsminister Wang Shouwen ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Visehandelsministeren understreket imidlertid at Kina ennå ikke har innført noen toll, og at det fortsatt er tid til å forhandle og samarbeide.

Kinesiske arbeidere laster importerte soyabønner i Jiangsu-provinsen øst i Kina. Kina kunngjorde onsdag at de vil innføre toll på amerikanske soyabønner og 105 andre amerikanske produkter.

Aggressiv handelspolitikk

Tirsdag uttalte amerikanske myndigheter at man vurderer å innføre toll på 1333 ulike kinesiske varer, og det gjelder produkter innen elektronikk, medisin og flydeler. Hvordan tollen blir innført, og hvilke varer som til slutt blir rammet, vil først bli avgjort om 30 dager etter at myndighetene har diskutert saken med amerikanske bedrifter.

Det skal være den mest aggressive amerikanske handelspolitikken overfor Kina siden president Richard Nixon normaliserte diplomatiske forbindelser med det kommunistiske regimet på 1970-tallet.

Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow sa onsdag at det ikke er sikkert at Kina-tollen faktisk bli innført.

Trump sier at han ønsker importavgift på kinesiske varer fordi Kina i flere tiår skal ha stjålet amerikansk teknologi og immaterielle rettigheter. Amerikanske, europeiske og japanske firmaer har klaget over dette i mange år, og en rekke eksperter fremholder at den amerikanske presidenten har rett.

Flere tidligere amerikanske presidenter, deriblant Barack Obama, har sagt det samme, men de har ikke klart å påvirke kineserne til å endre adferd. Flere ulike rapporter de siste årene anslår at USA årlig taper mellom 225 og 600 milliarder dollar ved at patenter og høyteknologi stjeles, skriver The Washington Post.

Kinas president Xi Jinping ønsker å gjøre landet til en høyteknologisk supermakt innen 2025.

Kina vil bli teknologi-supermakt

For tre år siden startet kinesiske myndigheter et stort program som skal gjøre Kina verdensledende innen ti høyteknologiske områder. For å få til dette investerer myndighetene 300 milliarder dollar over en tiårsperiode. Målet er å redusere Kinas avhengighet av utenlandske firmaer innen 2025.

For å få til dette gjør Kina følgende:

* Utenlandske, høyteknologiske selskaper blir pålagt å samarbeide med kinesiske bedrifter. Der forplikter de seg til å overføre teknologi og kunnskap til sine kinesiske partnere. Mange bedrifter forteller at de blir presset til å overføre langt mer enn det som var avtalt, for ikke å miste tilgangen til det enorme kinesiske markedet.

* Kina kjøper opp utenlandske selskaper som har spesialkompetanse. De siste fire årene har kineserne kjøpt 98 amerikanske IT-bedrifter til en verdi av 13 milliarder dollar.

* De siste årene har det vært flere tilfeller der kinesiske firmaer er blitt dømt for å stjele forretningshemmeligheter. Tidligere i år ble for eksempel kinesiske Sinovel dømt for å ha stjålet avansert programvare som styrer strømmen fra vindmøller.

– Kina forsøker å få tak i amerikansk teknologi på alle mulige måter, både lovlige og ulovlige. Industrispionasje og tyveri er en del av dette, men det innebærer også påtvungen teknologioverføring og pålagte partnerskap for å få tilgang til det kinesiske markedet, fremholder forskeren James Andrew Lewis overfor CNN.

Amerikansk eksport av svinekjøtt til Kina kan bli rammet av toll på 25 prosent.

Korrekt virkelighetsbeskrivelse, feil medisin

Selv om eksperter innrømmer at Trump har rett når det gjelder hvordan Kina tilraner seg teknologi, mener mange at medisinen han foreskriver er feil. De frykter at han ikke vil komme noen vei.

–Trump-administrasjonen lykkes godt med å få Kina til å se ut som et offer, og det minsker sjansen for at våre allierte vil støtte oss hvis det skulle bli en handelskrig, fremholder Kina-forskeren Scott Kennedy til The Washington Post.

Kennedy og andre eksperter mener at en smartere tilnærming ville være å etablere en allianse med Canada, EU, Japan, Sør-Korea og andre land som også er misfornøyde med kinesernes praksis. På den måten kunne man langt mer effektivt ha presset Kina.

Den amerikanske Kina-eksperten Rebecca Liao mener at USA også burde koordinere sin handelspolitikk med internasjonale organisasjoner, slik som WTO, for å få Kina til endre adferd. Trump har imidlertid flere ganger uttrykt at han har liten sans for internasjonale handelsavtaler, og han har antydet at USA kan forlate WTO.

Samtidig peker Liao på at USA selv drev med omfattende piratkopiering på 1700- og 1800-tallet. Den gangen var det USA som stjal industrihemmeligheter fra Storbritannia.

Les mer om

  1. Kina
  2. Handelskrig
  3. Donald Trump
  4. USA