Verden

Uber-nederlag i EU-domstolen

BRUSSEL (Aftenposten): EU-domstolen konkluderer med at Uber må anses som et taxiselskap.

Bildeletjenesten Uber må anses som et transportselskap, konkluderte EU-domstolen med onsdag.
  • og NTB
  • Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

Den tjenesten som Uber tilbyr, kan ikke klassifiseres som en digital tjeneste, konkluderer EU-domstolen i en avgjørelse onsdag morgen.

Uber er mer enn en app, fastslår domstolen. Appen kan ikke ses isolert, men må forstås som en integrert del av et helhetlig system der hovedpoenget er å tilby transporttjenester.

Konsekvensen er at Uber ikke kan påberope seg de frihetene som gjelder for digitale tjenester i EU.

Tvert imot står medlemslandene fritt til å regulere Uber på akkurat samme måte som andre transportselskaper. Det er opp til medlemslandene selv å avgjøre nøyaktig hvordan slike transportselskaper skal reguleres.

Les også

Problemene tårner seg opp rundt Uber

– Stort tilbakeskritt

The New York Times omtaler avgjørelsen fra EU-domstolen som «et stort tilbakeskritt» for Uber.

Selv uttalte Uber på forhånd at domstolens beslutning ikke ville få så stor betydning for selskapets virksomhet i Europa.

Det var en forening for taxisjåfører i Barcelona som bragte saken inn for EU-domstolen med utgangspunkt i tjenesten UberPOP. Ifølge Financial Times finnes denne tjenesten, som ikke stiller krav til at sjåførene har lisens til å drive persontransport, nå kun i Romania, Polen, Tsjekkia og Slovakia.

I land som Frankrike, Tyskland, Spania, Belgia, Storbritannia og Nederland har selskapet satset på tjenester som UberX og UberBlack, viser en oversikt fra Politico.

– Denne beslutningen vil ikke få betydning i de fleste EU-land der vi allerede opererer i henhold til transportlovene, uttaler en talsperson for Uber.

Les også

Derfor betaler du det hvite ut av øyet når du tar en taxi... | Joacim Lund

La ned i Norge

I Norge la Uber ned sin hovedvirksomhet i oktober i år. Omtrent samtidig godtok selskapet et forelegg på fem millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.

Men Ubers håp er at lovendringer skal gjøre det mulig å komme tilbake i Norge. Regjeringen har allerede satt i gang et arbeid med å endre yrkestransportloven, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har varslet at han ønsker å fjerne kravet om at drosjesjåfører må være tilknyttet en sentral. Han vil også fjerne den såkalte behovsprøvingen, som betyr at fylkeskommunene bestemmer antall løyver.

Solvik-Olsen står likevel fast på kravet om at drosjesjåfører må ha løyve. Det er ventet at et forslag til nye regler vil bli sendt på høring høsten 2018.

Les også

  1. Ny Uber-kopi i gang i Oslo

Les mer om

  1. Uber
  2. EU
  3. Digital
  4. Taxibransjen
  5. Teknologi