Uber-nederlag i EU-domstolen

BRUSSEL (Aftenposten): EU-domstolen konkluderer med at Uber må anses som et taxiselskap.

Bildeletjenesten Uber må anses som et transportselskap, konkluderte EU-domstolen med onsdag.

Den tjenesten som Uber tilbyr, kan ikke klassifiseres som en digital tjeneste, konkluderer EU-domstolen i en avgjørelse onsdag morgen.

Uber er mer enn en app, fastslår domstolen. Appen kan ikke ses isolert, men må forstås som en integrert del av et helhetlig system der hovedpoenget er å tilby transporttjenester.

Konsekvensen er at Uber ikke kan påberope seg de frihetene som gjelder for digitale tjenester i EU.

Tvert imot står medlemslandene fritt til å regulere Uber på akkurat samme måte som andre transportselskaper. Det er opp til medlemslandene selv å avgjøre nøyaktig hvordan slike transportselskaper skal reguleres.

Les også

Problemene tårner seg opp rundt Uber

– Stort tilbakeskritt

The New York Times omtaler avgjørelsen fra EU-domstolen som «et stort tilbakeskritt» for Uber.

Selv uttalte Uber på forhånd at domstolens beslutning ikke ville få så stor betydning for selskapets virksomhet i Europa.

Det var en forening for taxisjåfører i Barcelona som bragte saken inn for EU-domstolen med utgangspunkt i tjenesten UberPOP. Ifølge Financial Times finnes denne tjenesten, som ikke stiller krav til at sjåførene har lisens til å drive persontransport, nå kun i Romania, Polen, Tsjekkia og Slovakia.

I land som Frankrike, Tyskland, Spania, Belgia, Storbritannia og Nederland har selskapet satset på tjenester som UberX og UberBlack, viser en oversikt fra Politico.

– Denne beslutningen vil ikke få betydning i de fleste EU-land der vi allerede opererer i henhold til transportlovene, uttaler en talsperson for Uber.

Les også

Derfor betaler du det hvite ut av øyet når du tar en taxi... | Joacim Lund

La ned i Norge

I Norge la Uber ned sin hovedvirksomhet i oktober i år. Omtrent samtidig godtok selskapet et forelegg på fem millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.

Men Ubers håp er at lovendringer skal gjøre det mulig å komme tilbake i Norge. Regjeringen har allerede satt i gang et arbeid med å endre yrkestransportloven, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har varslet at han ønsker å fjerne kravet om at drosjesjåfører må være tilknyttet en sentral. Han vil også fjerne den såkalte behovsprøvingen, som betyr at fylkeskommunene bestemmer antall løyver.

Solvik-Olsen står likevel fast på kravet om at drosjesjåfører må ha løyve. Det er ventet at et forslag til nye regler vil bli sendt på høring høsten 2018.