Verden

Den polske viseutenriksministeren støtter den polske konsulen som er erklært uønsket i Norge

Den polske viseutenriksministeren gir sin støtte til den polske konsulen som UD har bedt forlate Norge. Han omtaler hans «forsvar for polske familiers interesser» som «udelt positivt».

Viseutenriksminister Szymon Szynkowski vel Sęk i Polen gir den uønskede konsulen i Norge sin støtte. (Arkivfoto)
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Konsul Slawomir Kowalski ved den polske ambassaden i Norge har flere ganger blitt omtalt av norske medier i forbindelse med saker knyttet til barnevernet i Norge. Blant annet skrev den kristne ukeavisen Norge Idag en sak i juli i fjor om at Kowalski skal ha blitt avvist av barnevernet da han skulle på hjemmebesøk til en polsk familie.

Han skal blant annet ha bidratt aktivt for å bistå polske familier som har vært i konflikt med barnevernet.

UD: – Truende, tildels voldelig oppførsel

UD har mottatt gjentatte klager på konsulens oppførsel fra barnevern og andre offentlige etater i flere distrikter.

– Klagene går blant annet ut på truende og til dels voldelig oppførsel mot offentlige tjenestemenn, og at han har hindret dem i deres arbeid. Han har også nektet å etterkomme pålegg fra politiet, sier UDs pressetalsperson, Ane Haavardsdatter Lunde.

– Departementets vurdering er at hans opptreden ikke er forenlig med hans rolle og status som diplomat. Det har vært gitt flere advarsler gjennom innkalling, og når dette ikke har ført frem, kan vi dessverre ikke se at vi nå hadde noe annet valg enn å be om at denne diplomaten avslutter sin tjeneste i Norge.

– Har forsvart polske familiers interesser

Anklagene avvises av polske myndigheter, som mener det ikke er noe som tilsier at konsulen skulle kastes ut av landet. Tirsdag tvitret den polske viseutenriksministeren Szymon Szynkowski vel Sęk at de vurderer Kowalskis aktiviteter der han forsvarer interessene til polske familier i Norge, som utvetydig positive.

«Forespørselen om å kalle ham hjem er det ikke grunnlag for,» skriver han på Twitter. «Vår reaksjon vil være rolig, men adekvat når det gjelder å ta hensyn til disse omstendighetene.»

Norsk barnevern har et dårlig rykte i Polen og flere andre land i Øst-Europa. For et par år siden var det demonstrasjoner i flere land mot barnevernet.

Beskjeden der konsulen ble bedt om å forlate Norge, ble gitt i et møte med den polske ambassadøren og norsk UD.

Psykologspesialist Einar Salvesen, talsperson for Kompetansenettverk for kvalitet i barnevernet (KIB).

Psykologisk sakkyndig: – Han burde hatt medalje

Psykologspesialist Einar Salvesen har vært sakkyndig i to av sakene der norske familier har kommet på kant med barnevernet og flyktet til Polen.

Salvesen er også talsperson i KIB Norge, Kompetansenettverk for kvalitet i barnevernet, som er kritisk til flere sider ved måten det norske barnevernet fungerer på.

– Jeg har hatt kontakt med den polske ambassaden i disse sakene og møtt Kowalski flere ganger. Jeg har imidlertid ikke grunnlag for å uttale meg om hvorvidt han har vært involvert i disse to sakene det her dreier seg om, sier Salvesen til Aftenposten.

Les også

Silje Garmo rømte fra det norske barnevernet – har fått midlertidig beskyttelse i Polen

– Jeg mener han burde hatt medalje istedenfor å bli erklært uønsket i Norge. Han har støttet foreldre der barnevernet var i ferd med å gjøre grove feil og frata foreldrene omsorgen for barna på sviktende grunnlag, sier Salvesen.

– I begge sakene flyktet de norske familiene til Polen. I begge sakene har det vist seg i etterkant at barnevernet feilvurderte foreldrenes omsorgsevne, sier han.

Fagetaten vil ikke svare på spørsmål

Den ene av barnevernssakene Salvesen refererer til, er saken om norske Silje Garmo. Hun har fått opphold i Polen etter at hun flyktet dit med barnet sitt for å komme unna barnevernet.

– Jeg oppfatter ham som en mann med høy etisk integritet, sier Salvesen.

Avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skriver i en e-post til Aftenposten at de «har et tett samarbeid og jevnlig kontakt med polske myndigheter og den polske ambassaden i Oslo».

For ytterligere kommentarer henviser hun til Utenriksdepartementet.

Les mer om

  1. Barnevern
  2. Polen
  3. Utenriksdepartementet (UD)