Verden

Norge sender 200 helsearbeidere til Vest-Afrika

En norsk gruppe er på plass i Sierra Leone. Planen er å etablere en leir for 200 norske hjelpearbeidere. Svein Kjørsvik (helt til høyre), teamleder Knut Einar Aas, og Trude Arnesen (helt til venstre).

Fire team på 50 personer skal kjempe mot det dødelige ebolaviruset.

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Da Helsedirektoratet etterlyste frivillige som kunne reise til Vest-Afrika og delta i kampen mot ebolasykdommen, meldte flere enn 300 sin interesse.

Lørdag bekrefter helseminister Bent Høie til VG at Norge sender 200 av de frivillige.

Helseminister Bent Høie bekrefter at Norge sender 200 helsearbeidere til Vest-Afrika.

— Vi kan nå bekrefte at vi har signert en samarbeidsavtale med Storbritannia som gjelder Norges bidrag ved et behandlingssenter i Sierra Leone. Som tidligere varslet skal Norge stille med fire team, med 15 personer per team. Regjeringen har nå besluttet at hvis mulig så vil vi øke dette antallet til fire team med 50 personer per team, sier han til VG .

Glade for frivillige

Aftenposten skrev om de 300 som meldte seg til tjeneste i slutten av oktober.

— Vi er veldig imponert og glad for at det er så mange som ønsker å bidra til den globale katastrofen og unngå at den blir enda verre. Jeg kjenner norske helsearbeider godt, og vet at mange av dem er sterkt verdidrevet og har gode holdninger. Jeg er derfor ikke overrasket, men veldig glad for at det er slik, sa direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Sendte rekognoseringsteam

Forrige uke sendte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) et rekognoseringsteam til Moyamba, cirka 12 mil sørøst for hovedstaden Freetown i Sierra Leone.

Teamet skal vurdere blant annet sikkerhet, samarbeidsforhold og forsyning av drikkevann, matvarer og drivstoff i forberedelsene til en leir for de 200 helsearbeiderne som nå sendes nedover.

— Før vi bestemmer oss for om det er forsvarlig å etablere og drifte en slik leir, må vi ha god oversikt over og være trygge på at sikkerhet og forsyningslinjer er godt ivaretatt, sier avdelingsleder Jørn Atle Moholdt i DSB.

Også Leger uten grenser fortsetter å sende helsepersonell. Nå er seks norske på plass i Sierra Leone og Liberia. I løpet av noen uker reiser flere leger og sykepleiere til Liberia og Guinea.

Les også:

Les også

Liberia: Under 50 nye ebola-syke i uken

Les også:

Les også

  1. Ebola-overlevende verves til omsorg for syke og foreldreløse