Verden

Ett år etter at Merkel åpnet grensen: Slik har Tyskland endret seg.

31. august 2015 erklærte Angela Merkel at «Wir schaffen das», vi klarer det! på en pressekonferanse. Tyskland ønsket flyktningene velkommen.

10. september besøkte kansler Angela Merkel et flyktningmottak i Berlin. Flere flyktninger tok selfie med henne der, noe hun senere ble kritisert for.
  • Ingrid Brekke
    Ingrid Brekke

En intens høst fulgte. Tyskland tok i mot flere hundre tusen flyktninger og migranter. Tusenvis av frivillige engasjerte seg, byråkratiet jobbet på høygir og bekymringen økte blant folk flest. Hvor mange klarer vi egentlig å ta i mot? Vil de integrere seg?

Da Tyrkia-avtalen ble inngått og antall tilreisene flyktninger og migranter igjen gikk kraftig ned våren 2016, var Tyskland blitt et endret land. Hvordan ser situasjonen ut nå, ett år etter at «velkomstkulturen» nådde sitt høydepunkt?

Har Tyskland opplevd mer vold og konflikt?

Ja. I årsberetningen til Verfassungsschutz (tysk etterretning) påpekes det at migrasjonene påvirker alle typer ekstremister. Politisk motiverte lovbrudd økte med 20 prosent fra 2014 til 2015. Sterkest økte høyreekstrem vold. Den steg med over 40 prosent. Islamister er dessuten blitt en større trussel og venstreekstremister er mer aktive.

Dessuten viser den nasjonale kriminalstatistikken at det i fjor skjedde over 1000 angrep mot flyktningmottak.

Overgrepene mot flere hundre kvinner i Köln nyttårsaften økte også konfliknivået i samfunnet på flere måter. Et stort flertall av gjerningsmennene var nordafrikanere. Bare noen få er dømt, av dem de fleste for tyveri.

En konsekvens av Köln er at både politi og presse oftere enn før oppgir nasjonalitet i kriminalsaker.

Hvor mange er kommet?

I den mest intense måneden, november 2015, kom 200.000 til Tyskland. Nå kommer 16.000 i måneden. Tilsammen er 1,3 millioner asylsøkere kommet til Tyskland fra januar 2015 til juli 2016.

960.000 asylsøknader er levert, ifølge tall fra BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).

Ikke alle som kommer, har søkt asyl. Noen har også reist videre. Men differansen skyldes i hovedsak at det ofte tar mange måneder fra folk kommer til søknaden registreres.

  • Tyskland får ny beredskapsplan. Alle innbyggere oppfordres til å lagre mat for ti dager.

Har det politiske landskapet forandret seg?

Det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD) har fått adskillig større oppslutning (se grafikk). De to unionspartiene CDU (Merkels kristeligdemokrater) og CSU (søsterpartiet i Bayern) har ligget i hard strid, og også tapt kraftig på meningsmålingene. Det har også det tredje medlemmet av koalisjonsregjeringen, sosialdemokratene (SPD), gjort. At partiene er blitt mer like store gjør det vanskeligere å lage stabile regjeringskoalisjoner, noe som var tydelig etter de tre delstatsvalgene i vår.

En gruppe frivillige sorterer klær til flyktninger i september i fjor.

Er det slutt på velkomstkulturen?

Nei. Da krisen var på sitt høydepunkt i fjor høst hadde hver tiende tysker bidratt til å hjelpe flyktninger. De fleste hadde gitt penger, klær eller andre ting, andre engasjerte seg mer personlig. I motsetning til i Norge er det tyske mottakssystemet helt avhengig av alle de frivillige engasjerte. Oppgavene er blitt mindre akutte, men engasjementet er ganske stabilt. De frivillige er nå mer engasjerte i språkopplæring og i å skaffe jobber og boliger, viser en ny studie fra stiftelsen Bertelsmann.

Hvor mange blir værende?

Så langt har omtrent 60 prosent av behandlede asylsøknader endt med oppholdstillatelse. Drøyt 49 prosent har fått innvilget asyl, de andre får bli fordi de ikke kan utvises til opprinnelsesland eller har andre grunner til å få beskyttelse. I en analyse gjort av Commerzbank og gjengitt av magasinet Focus heter det at tallet på folk som blir værende kommer til å stige med omlag 665.000 personer på grunn av familiegjenforening.

Hvem er de nyankomne?

Av de nærmere 470.000 asylsøkerne som har levert søknad i 2016, kommer de fleste fra Syria, Afghanistan og Irak (se grafikk). 33,2 prosent av dem som har søkt asyl i år, er kvinner. Nesten halvparten er under 25 år. Omtrent ti prosent av flyktningene og migrantene er akademikere, sier sjefen for BAMF, Frank-Jürgen Weise, til Die Zeit. 40 prosent eller mer har ikke særlig skolegang.

Inne i den gamle flyhangaren på Tempelhof i Berlin ble det satt opp skillevegger og telt for huse flere tusen flyktninger.

Hva er de økonomiske konsekvensene?

Weise sier at å få integrert flyktningene i Tyskland vil ta lang tid og koste mye. Særlig vil det bli vanskelig å få de uten utdannelse i jobb. Han er ikke alene om å mene at ideen om at flyktninger skulle løse mangelen på kvalifisert arbeidskraft landet var for optimistisk.

Så langt er de færreste kommet i arbeid: arbeidsledighetskvoten blant innvandrere fra ikke-europeiske land ligger på 52 prosent, mens den er 6,1 prosent for tyskere. Blant utlendinger generelt er 15 prosent arbeidsløse.

Men Commerzbank tror fortsatt at flere vil komme i arbeid etterhvert og dermed bidra til høyere vekst. Samtidig viser beregningene deres at brutto nasjonalprodukt mot slutten av av året vil ha steget med 0,4 prosent ene og alene på grunn av flyktningene. Det skyldes blant annet vekst i byggebransjen og generelt mer bruk av statlige penger. Blant annet er over 18.000 nye stillinger kommet til i undervisning og 21.000 i politiet.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Tyskland
  2. Flyktninger
  3. Migrasjon
  4. Angela Merkel