Verden

Aserbajdsjans president kaster kritikerne i fengsel. Nå får Ilham Alijev kniven på strupen.

Europarådet har startet en prosess som kan ende med at Aserbajdsjan blir kastet ut av organisasjonen. Eksperter hevder risikoen er stor for at prosessen mislykkes og regimet blir styrket.

Aserbajdsjans president Ilham Alijev.
  • Per Kristian Aale
    Per Kristian Aale
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

For fire år siden skulle opposisjonspolitikeren Ilgar Mammadov utfordre Aserbajdsjans leder Ilham Alijev i presidentvalget. Noen måneder før valget ble han kastet i kasjotten, og i 2014 ble han dømt til fengsel i syv år.

Samme år slo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fast at straffesaken mot Mammadov var politisk motivert, og at den virkelige årsaken var å «få ham til å tie stille og straffe ham for å ha kritisert myndighetene».

Aserbajdsjan har vært medlem av Europarådet siden 2001, og den tidligere sovjetrepublikken er derfor forpliktet til å følge dommer fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Likevel sitter Mammadov fortsatt fengslet.

Kan bli kastet ut

For en måned siden anbefalte Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, organisasjonens medlemsland å bruke artikkel 46.4 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen mot Aserbajdsjan.

Mer enn to tredjedeler av de 47 statene stemte for forslaget, og det betydde at de ga Aserbajdsjan frist frem til 25. oktober med å løslate Mammadov.

Hvis det ikke skjer, vil saken bli sendt til domstolen. Den vil vurdere om det kaukasiske landet bryter sine forpliktelser i henhold til konvensjonen ved ikke å følge opp en endelig dom fra Strasbourg.

Kommer domstolen frem til at Aserbajdsjan har gjort det, vil den sende saken tilbake til medlemslandene for videre oppfølging. En av mulighetene da er at medlemslandene med to tredjedelers flertall kan velge å kaste ut landet av organisasjonen.

På en plakat i Aserbajdsjan hilser avdøde president Hejdar Alijev på sin sønn Ilham Alijev, som arvet makten i landet i 2003.

Ender som tom trussel?

Aftenposten har snakket med flere eksperter som tror det er lite sannsynlig at det vil skje.

– Det er nettopp land som Aserbajdsjan som trenger Europarådets tilsyn, til tross for alle manglene dette har. Hvis landet blir kastet ut av organisasjonen, vil alle aserbajdsjanere miste muligheten til å anke sine saker til Strasbourg, fremholder Ed Bates, førsteamanuensis ved Leicester Law School.

Andrew Drzemczewski, som i mange år jobbet for Europarådet og nå er gjesteprofessor ved Middlesex-universitetet i London, peker på at en ny prosess i domstolen kun vil konkludere med at Aserbajdsjan ikke følger sine forpliktelser ved å la være å slippe fri Mammadov.

– Domstolen har ingen makt til å innføre noen sanksjoner, og dermed er vi like langt. Det skal ytterst mye til for at man velger å kaste ut Aserbajdsjan. Resultatet av denne prosessen kan i verste fall bli at tilliten til domstolen blir svekket, og at regimet i Aserbajdsjan blir styrket.

Han mener at det beste utfallet ville være om Aserbajdsjan løslater Mammadov på grunn av Europarådets trussel om å bruke denne prosedyren.

– Hvis han ikke slippes fri, er situasjonen blitt forverret, ettersom domstolens autoritet er undergravet. Dette regimet og andre land ser at man kan komme unna med å ignorere dommer fra Menneskerettighetsdomstolen.

Opposisjonspolitikeren Ilgar Mammadov ble dømt til lang fengselsstraff for å ha stått bak opptøyene i den aserbajdsjanske byen Ismayilli i 2013. Menneskerettighetsdomstolen har slått fast at hensikten var å «få ham til å tie stille og straffe ham for å ha kritisert myndighetene».

Større overgrep i andre land

Drzemczewski peker på at det er vanskelig å kaste Aserbajdsjan ut av Europarådet også fordi menneskerettighetsbruddene har vært langt større og mer omfattende i andre medlemsland.

– Sørøst i Tyrkia og i Tsjetsjenia er hundrevis av mennesker blitt torturert og drept. Ville det da være korrekt å kaste ut Aserbajdsjan på grunn av én politisk fange, selv om den saken isolert er ille nok, når man ikke tar slike drastiske grep overfor Russland og Tyrkia?

Forskeren Kanstantsin Dzehtsiarou fra Liverpool-universitet mener at bruken av artikkel 46.4 er et tveegget sverd.

– Det kan brukes som trussel en periode, men hvis det ikke fører frem, vil det undergrave domstolen og hele systemet fordi det demonstrerer at man er hjelpeløs.

Han peker på at Europarådet ble opprettet for likesinnede land som hadde et reelt ønske om å fremme demokrati og menneskerettigheter.

– Utfordringen oppstår når det er medlemsland som ikke deler dette målet. Domstolen og Europarådet har ingen effektive virkemidler til å sette makt bak kravene om å følge dommer hvis noen medlemsland ikke ønsker å gjøre det.

Les mer om

  1. Europarådet
  2. Thorbjørn Jagland
  3. Aserbajdsjan