Stadig mer komplisert situasjon i Syria

USA har sluppet ammunisjon til nye grupper i Nord-Syria. Samtidig beskyldes Russland for å ignorere IS på sine bombetokt, og USAs kurdiske allierte anklages for krigsforbrytelser.

De kurdiske YPG-krigerne samarbeider med den USA-ledede koalisjonen og kjemper mot IS i Syria. Samtidig hevder Amnesty International at gruppen begår krigsforbrytelser. Her holder de en stilling nær Hasaka.

De siste ukene har situasjonen i Syria blitt ytterligere komplisert, ikke minst av Russlands inntreden på arenaen. Russerne sier de bidrar i kampen mot Den islamske staten (IS), men deltar først og fremst for å støtte sin allierte, president Bashar al-Assad.

Andre opprørsgrupper som kjemper mot IS — inkludert grupper som støtter eller støttes av USA - blir dermed russernes motstandere, og mange mener de russiske bombene i realiteten svekker kampen mot ekstremistene i IS.

- De kommer til å glemme Afghanistan

Islamistgruppen Nusrafronten, som har bånd til al-Qaida, går så langt som å si at russerne ignorerer IS. Samtidig oppfordrer Nusrafrontens leder Abu Mohammed al-Golani de syriske opprørerne til å trappe opp angrepene på alawittiske områder. Alawittene er den syriske minoriteten Assad til hører.

— Det er ingen andre utveier enn å trappe opp kampen og rette angrep mot alawittiske byer i Latakia, og jeg ber alle fraksjoner om å sende raketter mot landsbyene deres, slik de gjør mot sunnimuslimske byer og landsbyer, sier al-Golani i et opptak som er lagt ut på YouTube.

Golani truer Russland med at den nye invasjonen av Syria vil få russerne til å glemme sitt nederlag i Afghanistan.

USA leverte ammunisjon

Nord i Syria finnes den eneste gruppen som har hatt noen særlig fremgang i kampen mot IS og samtidig samarbeider med den USA-lede koalisjonen: kurdiske YPG. Fra området den kontrollerer, har gruppen trengt inn i den IS-kontrollerte Raqqa-provinsen.

Mandag sa YPG at den hadde inngått en ny allianse med mindre grupper av arabiske krigere, noe som kan dempe noe av kritikken om at gruppen kun kjemper på vegne av kurderne.

USA har antydet at landet kan finansiere våpen til arabiske krigere som samarbeider med YPG. Arabiske opprørere sier de har fått beskjed fra Washington om at våpen er på vei for å støtte et samordnet angrep mellom araberne og YPG rettet mot Raqqa by, som er hovedstaden i kalifatet IS har erklært.

Det amerikanske forsvaret bekrefter at de har sluppet forsyninger for å støtte opprørsgrupper som er sjekket av USA, men ville ikke si noe mer om gruppene som mottar denne støtten. Ammunisjon og andre forsyninger ble sluppet fra et transportfly i området søndag.

- Krigsforbrytelser

Samtidig som YPG hevder seg i kampen mot IS, beskyldes gruppen for å begå sine egne overtramp. Amnesty International har dokumentert at titalls landsbyboere i kurdiskkontrollerte områder er tvunget på flukt eller har fått hjemmene sine ødelagt av YPG. Kriserådgiver Lama Fakih i menneskerettighetsgruppen sier den autonome kurdiske administrasjonen i Nord-Syria «ignorerer folkeretten i angrep som er å regne som krigsforbrytelser».

— Dette er simpelthen falske anklager, er svaret fra YPG-talsmann Redur Xelil. Samtidig viser Amnesty til sjefen for de indre kurdiske sikkerhetsstyrkene, Ciwan Ibrahim. Han innrømmer at det har vært tilfeller hvor folk er tvunget ut av hjemmene sine, men at det er snakk om «isolerte hendelser» av hensyn til beboernes sikkerhet.

I en 38 sider lang rapport skriver Amnesty at tvangsflyttingen har vært hevn for «beboernes antatte sympati for eller tilknytning til medlemmer av IS eller andre væpnede grupper».

De kurdiske YPG-krigerne samarbeider med den USA-ledede koalisjonen og kjemper mot IS i Syria. Samtidig hevder Amnesty International at gruppen begår krigsforbrytelser. Her holder de en stilling nær Hasaka.