Oppdraget: Finn seng til 100.000 personer

En tidligere Säpo-sjef styrer Sveriges flyktningmottak. Han har endevendt Migrationsverket. Neste radikale grep kan bli å reise en leir for 10.000 personer på militært område.

Det året Anders Danielsson ble sjef for det svenske Migrationsverket, kom 44.000 asylsøkere til landet. I år venter han 100.000.
  • Mona W. Claussen

Hver dag kommer 1000 nye asylsøkere til Sverige. Totaltallet kan bli 100.000 i år.

Mannen som skal sørge for at alle får mat, husrom og svar på asylsøknaden, heter Anders Danielsson. Den hengslete skåningen forlot sikkerhetspolitiet for tre år siden for å aksle rollen som generaldirektør i Migrationsverket, svensk UDI.

Han peker med hele armen, sies det. Han er tydelig, og han har kastet om og oppbemannet i den grad at Migrationsverket nå kan takle over dobbelt så mange asylsøkere som landet hadde da han tiltrådte.

Ekstraordinær situasjon

Lett er det imidlertid ikke, og Danielsson har nå satt krisestab. Migrationsverkets mange dører stenges ikke før kveldens siste tog og fly er ankommet og tømt. De ansatte jobber på skift syv dager i uken.

Forsvaret er koblet inn. Danielsson vil vite om han kan reise en leir med plass til 10.000 flyktninger på militært område utenfor østkystbyen Kristianstad. Et lignende storanlegg med enkle modulhus vurderes utenfor Stockholm.

Samtlige offentlige etater er bedt om å avgi ledige lokaler som kan bli asylmottak. Danielsson vurderer å låne inn ansatte fra andre offentlige etater, gi dem hurtigkurs og sette dem i arbeid i Migrationsverket.— Alle innser at dette er en ekstraordinær situasjon, og det finnes ingen håndbok for hvordan den skal løses. Vi må tenke utenfor boksen, sier han.

Ventetiden for svar på asylsøknader har økt kraftig. Integreringen settes på vent, og det er alvorlig for en nasjon som ifølge OECD-rankingen bruker uvanlig lang tid på å få immigranter ut i jobb. Likevel:

— Det mest prekære problemet er å skaffe flyktningene tak over hodet, sier Danielsson.

I Norge bor drøyt 17.000 mennesker i mottak. Danielsson har 108.000 mennesker under sin paraply. Drøyt 60.000 bor i regulære mottak, noe over 35.000 har funnet bolig selv, resten bor i ulike institusjoner og familiehjem.

Danielsson har en propp i systemet: I mottakene sitter 9000-10.000 mennesker som burde ha flyttet ut. Svenske kommuner sier at de ikke har plass til dem. I en tid med markant befolkningsvekst har det vært bygget for få boliger.

Visste du at Sverige må bygge ett og et halvt nytt Stockholm? Slik forklarer de boligkrisen.

Neste år vil regjeringen bruke brekkjernet og tvinge alle kommuner til å ta imot flyktninger. Dette er foreløpig ikke aktuelt i Norge.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Hver dag kommer 1000 asylsøkere til Sverige. På Stockholms sentralstasjon (bildet) og andre ankomststeder møtes de av Anders Danielssons folk.

Husk Churchill: Vi gir oss aldriDen svenske boligkrisen er ikke Danielssons bord, han er ikke boligminister, som han sier. Men han registrerer at mange bor trangt.

— Situasjonen kan skape utenforskap, konstaterer han.

- Har Sverige nå flere asylsøkere enn landet klarer å ta hånd om på en god måte?

— Det har jeg ikke noe svar på.

- Kan dere fortsette å ta imot 100.000 asylsøkere pr. år?

- Det er et godt spørsmål som jeg ikke kan svare på, sier generaldirektøren.

Under et flyktningseminar i Oslo denne uken lettet han noe på lokket.

— Det er en grense for hva vi orker, men jeg kommuniserer at vi klarer det, sa han.

Fersk måling: 44 prosent av svenskene vil ha flere flyktninger, ikke færre

Han utdyper overfor Aftenposten:

— Husk hva britenes statsminister Winston Churchill sa under krigen: «We will never surrender.» Vi gir oss aldri. Tenk om han hadde sagt «We will surrender», vi gir oss. Hva slags lederskap ville det være? Churchill kunne ikke være sikker på at britene ville vinne krigen, men det er ikke det det handler om. Det handler om en leder som sier at det går an å løse denne oppgaven. Den dagen vi blir defaitister … nei, det går ikke.

- Må se bort fra konsekvensene

Danielsson og hans folk kan selv ha bidratt til å øke presset på det svenske mottakssystemet.

For drøyt to år siden bestemte Migrationsverket at syriske flyktninger heretter skulle slippe omveien om midlertidig opphold, de skulle få permanent opphold med én gang.

- Dere rådførte dere ikke med regjeringen?

— Nei, vi informerte regjeringen om vår beslutning, sier Danielsson.

Forvirrende hendelser i Syria? Se denne forklaringen

I Norge hadde en slik fremgangsmåte vært utenkelig. Her styrer regjeringen UDI gjennom lov, forskrift og en rekke instrukser. I Sverige er instruksene fraværende. Regjeringen sier: «Her har dere lov og forskrifter, tolk dem selv.» — Vurderte dere konsekvensene av å love syrere permanent opphold?

- Vi kan ikke ta hensyn til eventuelle konsekvenser. Jeg vil si at vi må se bort fra konsekvensene.

Danielsson har politisk ryggdekning. Riksdagen besluttet for noen år siden at folk fra nasjoner med landsomfattende og vedvarende krig, som hovedregel skal gis permanent opphold.

— Vi jobbet lenge med beslutningsgrunnlaget, og dagens situasjon viser at vi hadde rett.

Ser flyktningstrømmen i realtid

I løpet av sine tre år i Sveriges kanskje vanskeligste jobb, har Anders Danielsson oppbemannet Migrationsverket fra 3500 til 6000 ansatte.

— Regjeringen har gitt meg de budsjetter jeg har bedt om, sier han kort.

Han har bygget et «situation room» der en stor skjerm viser flyktningstrømmene i realtid. En annen skjerm viser hvor mange av Danielssons ansatte som er på jobb. Fokuset på den operative kraften henger sammen med hans tid i politiet, tror han selv.

Les også: Stor misnøye med svensk integrasjonspolitikk - nå kommer nye rutiner for alle nye asylsøkere

— Vi har desentralisert beslutninger og multiutdannet folkene våre slik at de kan steppe inn der presset er størst. De dyktigste er flyttet frem i førstelinjen. Migrationsverket skal være til stede idet flyktninger setter foten på svensk jord. Der og da bookes det første møtet mellom flyktningene og oss. Asylsøkerne får en innkalling i hånden.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Natt til 23. september tok Mohsan Raja dette bildet som viste forholdene utenfor Politiets utlendingsenhets lokaler på Tøyen i Oslo.

— I Norge er det politiet, ikke UDI, som gjør den første registreringen, og ved Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo har asylsøkere måttet vente utendørs om natten. Skjer dette i Sverige?

— Jeg har flyttet våre folk fremover, vi er ute til alle døgnets tider. Jeg kan selvsagt ikke garantere at ingen venter utendørs om natten, men min strategi er at vi skal gjøre alt vi kan for å unngå det.

Nå vurderer Migrationsverket å etablere fortropper i Puttgarden og Travemünde for å forberede flyktninger på prosedyrene de møter i Sverige.

Norske UDI ber om mer folk

Norske UDI er en lilleputt sammenlignet med Migrationsverket, dimensjonert for en betydelig mindre arbeidsbelastning. Danielsson har 6000 ansatte, UDI-sjef Frode Forfang har knappe 1000.

Frode Forfang.

Siden antall asylsøkere til Norge ser ut til å bli dobbelt så stor som i fjor, har Forfang bedt Regjeringen om en betydelig oppbemanning. Svar er ventet i løpet av de nærmeste ukene. — Har vi noe å lære av svenskene?

— Vi har tett kontakt med dem. Systemene våre er veldig forskjellige. I Sverige er det Migrationsverket som registrerer asylsøkerne idet de kommer til landet. I Norge er dette politiets oppgave. Nå undersøker vi sammen med politiet hvordan vi kan effektivisere den samlede jobben og hindre dobbeltarbeid, sier Forfang.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook