Svensk beredskapssjef i julehilsen til norsk kollega: Ville hatt raskere og mer omfattende tiltak, men ble ikke hørt.

Sveriges daværende beredskapssjef fikk julehilsen fra Norge. Den avslører sprekker i synet på koronastrategien i Sverige.

Dan Eliasson fikk hard kritikk for å ha dratt på juleferie til Kanariøyene mens svensker flest ble bedt om å holde seg hjemme. Men før det skjedde, utvekslet han julehilsener med en norsk kollega.

Det er den svenske avisen Dagens Nyheter som har fått innsyn i e-postene som Eliasson sendte i desember. Han var da på julebesøk hos sin datter på Kanariøyene, et besøk som førte til at han måtte gå av rett over nyttår.

Men e-postene ble sendt før bråket rundt hans utenlandsreiser startet.

Cecilie Daae var direktør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap frem til januar i fjor. Nå er hun direktør i Helse Nord.

Sendte hilsen til Sverige

På julaften får han en e-post fra Cecilie Daae. Hun er nå sjef for Helse Nord, men var direktør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) frem til januar i fjor. DSB tilsvarer den svenske Myndigheten for Samhällskydd och Beredskap, der Eliassen var generaldirektør.

Daae skriver i sin julehilsen at hun tenker på den «forferdelig krevende situasjonen» som Sverige står i. Som sjef for Helse Nord har hun møter med sine kolleger i det nordlige Sverige og Finland. Hun beskriver situasjonen i Sverige som en maraton. Daae sier at de er beredt til å hjelpe dersom svenskene skulle be om det.

Eliasson svarer samme kveld, altså på julaften.

– Vi har altfor mange døde, skriver han i eposten, som også Aftenposten har fått innsyn i.

Eliasson skriver at samfunnet fungerer bra. Men spør seg om de har vært for smidige i forhold til samfunnets behov på bekostning av de mange døde.

Fredag 22. januar passerte Sverige 11.000 dødsfall.

Det er bare en uke siden Folkhälsomyndigheten opplyste at 10.000 var døde. Men tallene er trolig høyere på grunn av et etterslep.

Les også

Jevnlig rapporteres dystre dødstall i Sverige. Men tallene kan være mye høyere.

Venter på koronakommisjonen

– Vi har en koronakommisjon som vurderer hvordan alle aktører har handlet. Selv har jeg og MSB gått inn for raskere og mer omfattende tiltak mange ganger. Men Sosialdepartementet og deres myndigheter har valgt en annen vei, står det i e-posten som Dagens Nyheter har fått innsyn i.

Sverige har gjennom hele koronapandemien valgt en åpnere linje enn nabolandene. Svenskene har ikke stengt skoler, grenser eller butikker. Landet har hatt mer smittespredning og mange ganger flere dødsfall enn de andre nordiske landene.

Daae sier til Aftenposten at hun betrakter eposten som en personlig julehilsen, hvor han samtidig beskriver det som har preget året: pandemien.

«Det er ikke naturlig for meg å ha mening om hvordan svenske myndigheter håndterer pandemien eller hva Dan Eliasson mener om det», skriver hun.

Men hun sier at den norske håndteringen av pandemien viser at ulike vurderinger og råd skal veies opp mot hverandre.

– Det er en styrke i åpenhet om den usikkerhet som alltid vil være til stede i håndteringen av en slik krise som en pandemi er, skriver hun til Aftenposten.

E-postutvekslingen tyder på at Dan Eliasson mener Anders Tegnell har vært uenige.

Ble grillet om koronastrategien

Det foregår nå en intens debatt i Sverige om koronastrategien. I Norge har det vært kjent at Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og regjeringen har hatt ulike oppfatninger om hvilke tiltak som er de riktige. I Sverige har det ikke vært samme åpenhet om dette.

Sist søndag ble både statsepidemiolog Anders Tegnell og statsminister Stefan Löfven grillet i det svenske nyhetsprogrammet SVT Agenda. De står fast på at Sverige har valgt riktig vei under hele pandemien. De sier at Sverige har hatt harde tiltak, selv om de ikke har vært like inngripende som de norske.

Tegnell peker blant annet på at flere land som har stengt ned samfunnet, har hatt lik eller større smittespredning enn Sverige.

Beholder tittel og lønn

En egen kommisjon skal granske jobben myndighetene har gjort for å bekjempe viruset. Før jul kom den første delrapporten om eldreomsorgen. Den konkluderer med at eldreomsorgen sviktet. Smittespredningen var altfor stor til at de klarte å holde viruset unna de aller eldste.

Tidligere har brevveksling vist at kriseberedskapsetaten som Dan Eliasson ledet spurte Folkhälsomyndigheten i fjor vinter om de var forberedt på viruset som var i emming. Det fikk de forsikringer om at de var.

Eliasson har nå gått av som sjef for kriseetaten. Men fredag ble det klart at han beholder tittelen og lønnen som generaldirektør. Han skal nå drive med kriseberedskap i regjeringsapparatet, skriver Expressen.

Han sier til Dagens Nyheter at han advarte mot mangel på smittevernutstyr i februar i fjor. Eliasson sier også at de ønsket å bruke digitale verktøy i smittesporing, og at de ville styrke alle etater for å klare utfordringene de stor overfor. Utover det vil han ikke kommenter innholdet i julehilsenen.