Verden

Det er store politiske forskjeller mellom Trump og Biden. Her er sakene.

President Donald Trump og kandidat Joe Biden har i ulikt ståsted i en rekke saker. Denne oversikten viser hvordan de to skiller lag i nøkkelspørsmål.

President Donald Trump og utfordrer Joe Biden under valgkampens første presidentdebatt i Cleveland, Ohio, i september.
  • NTB

Koronaviruset

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

President Trump opprettet en innsatsgruppe i slutten av januar. Gruppen skal nå legge vekt på sikkerhet og åpning av landet. Han prioriterer også på å utvikle behandling og vaksine raskt og har øremerket 10 milliarder dollar til slike prosjekter.

Biden ønsker å opprette et nasjonalt program for kontaktsporing, etablere minst ti testsentre i hver delstat og tilby gratis testing til alle. Han støtter at myndighetene skal kunne påby bruk av munnbind på føderal grunn.

Klima

President Trump er skeptisk til menneskeskapt klimaendring og ønsker å utvide ikke-fornybar energi. Han har som mål å bore mer etter olje og gass og innføre færre ny miljøverntiltak. Han har forpliktet seg til å trekke USA ut av Parisavtalen. Landet vil formelt tre ut av avtalen senere i år.

Biden sier han vil omgjøre beslutningen umiddelbart hvis han blir valgt og at USA vil gå inn i Parisavtalen igjen. Han ønsker at USA skal nå nullutslipp innen 2050. Han foreslår å forby nye leieavtaler for å bore etter olje og gass på offentlige landområder. Han vil også investere 2.000 milliarder dollar i grønn energi.

Økonomi

President Trump har lovet å skape 10 millioner arbeidsplasser på ti måneder, samt å skape 1 million nye småbedrifter. Han ønsker å kutte inntektsskatt og gi selskaper skattefradrag for å stimulere til å skape jobber.

Biden vil øke skatten for grupper med høy lønn for å dekke investeringer i offentlige tjenester, men sier dette bare vil gjelde dem som tjener over 400.000 dollar i året. Han støtter at den føderale minstelønnen skal heves til 15 dollar i timen fra dagens sats på 7,25 dollar i timen.

Helse

President Trump ønsker å oppheve helsereformen som ble vedtatt under president Obama, den såkalte Obamacare. Den regulerte det private systemet for helseforsikring strengere, blant annet ble det ulovlig å nekte forsikring til personer med eksisterende medisinske tilstander. Han ønsker å forbedre og erstatte reformen, men ingen detaljer om planen er foreløpig kjent. Presidenten har også som mål å senke prisene på legemidler ved å tillate import av billigere produkter fra utlandet.

Biden ønsker å verne om og utvide Obamas helsereform, som formelt heter Affordable Care Act. Han ønsker å senke alderen fra 65 til 60 år for å komme inn i helseordningen Medicare. Han vil også gi alle amerikanere muligheten til å melde seg på en plan offentlig helseforsikring som ligner på Medicare.

Utenriks

Trump har gjentatt sitt løfte om å redusere USAs militære nærvær utenlands, men han fortsetter å investere i forsvaret. Han vil fortsette å utfordre internasjonale allianser og opprettholde toll på handel med Kina.

Biden vil legge vekt på å reparere forholdet til USAs allierte. Han vil gå bort fra ensidige tollsatser rettet mot Kina og i stedet holde landet ansvarlig overfor en internasjonal koalisjon som Kina «ikke vil ha råd til å ignorere».

Politi og rasespørsmål

President Trump sier at han ikke tror rasisme er et problem på systemnivå innen politiet. Han har markert seg som en tilhenger av lov og orden, men har gått imot at politiet skal kunne bruke kvelningsgrep under pågripelse, og han har tilbudt at det skal settes av midler til opplæring av andre teknikker og forbedret praksis.

Biden ser på rasisme som et systemproblem og vil gjennomføre tiltak for å bekjempe raseforskjeller i rettssystemet. For eksempel ønsker han tilskudd som skal skape incentiv i delstatene for å redusere fengselsraten. Han har avvist krav om å kutte i bevilgningene til politiet (defund the police). I stedet bør mer ressurser rettes mot å opprettholde god standard på politiets utøvelse, mener han.

Våpen

President Trump har en vid tolkning av bestemmelsen i USAs grunnlov som gir rett til å bære våpen. Etter flere masseskytinger i 2019 foreslo han å stramme inn bakgrunnskontrollen av våpenkjøpere. Men det kom ingenting konkret ut av forslaget, og det er ikke fremmet ytterligere lovgivning.

Biden har foreslått å forby angrepsvåpen, å gjennomføre bakgrunnskontroll for alle og begrense antall våpen en person kan kjøpe pr. måned. Han vil gjøre det lettere å saksøke våpenprodusenter og selgere som opptrer uaktsomt. Han vil også finansiere mer forskning for å forhindre voldshendelser med våpen.

Høyesterett

Trump sier at det er hans konstitusjonelle rett til å fylle det ledige setet i høyesterett i den perioden som gjenstår av hans første presidentperiode. Han har nominert den konservative dommeren Amy Coney Barrett. En sak som høyesterett snart vil kunne ta stilling til, er hvorvidt amerikanere har juridisk rett til abort. Presidenten og dommer Barrett har tidligere gått imot dette.

Biden ønsker at man skal vente med å fylle det ledige setet til neste presidentperiode har begynt. Hvis han blir valgt, vil han jobbe for at loven skal kunne garantere rett til abort hvis høyesterett beslutter det motsatte.

Kilde: BBC

Les mer om

  1. USA-valget 2020
  2. Donald Trump
  3. Joe Biden