Norsk tråler stanset i Russland – krav om 90 millioner kroner i kausjon

Den norske tråleren har vært holdt igjen i Murmansk siden 11. mai. Russland truer fiskerisamarbeidet i nord, hevder fiskebåtrederne.

Tråleren Remøy holdes tilbake i Murmansk, fordi det var en formalfeil i lisensdokumentene.
  • Alf Ole Ask

Saken med den norske tråleren Remøy ligger nå formelt i det russiske rettsapparatet. Informasjonsmedarbeider Astrid Sehl i Utenriksdepartementet (UD) viser til at det fredag var et møte mellom Fiskeridirektoratet, UD, rederiet og havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt.

– Vi avventer det som skjer i domstolen og bistår mannskapet og rederiet, sier hun til Aftenposten.

Hun viser til at både UD i Oslo og konsulatet i Murmansk er engasjert i saken.

Rekord i kausjon

Russiske myndigheter krever 90 millioner kroner i kausjon for båten Remøy.

nettsiden Fiskebåt.no hevdes det at dette er ti ganger fangstens verdi, en sum som rederiet ikke kan betale. Dette er også mye høyere enn det som ville vært bøtenivået for ulovlig fiske, noe den norske båten ikke har bedrevet, ifølge rederi og norske myndigheter.

Det bekreftet Fiskeridirektoratet i et innslag i Dagsrevyen 18. mai.

Rederiets administrerende direktør Kristin Remøy henviser til havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt for kommentarer.

Truer fiskerisamarbeidet

Forholdet mellom Norge og Russland har tidvis vært anstrengt etter Russlands annektering av Krim-halvøya og innføringen av sanksjoner mot Russland.

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk.

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk i Fiskebåt sier til Aftenposten at det jobbes etter flere spor for å løse saken, uten at han vil gå i detalj.

Han håper saken ikke er del av en et slikt større bilde, men legger til at den nå må løses utenfor fiskeribyråkratiet. Dette gjorde næringen klart for UD da de møttes før helgen.

– Det tror jeg UD forstår, sier Maråk.

Han viser til at det i utgangspunktet er et godt fiskerisamarbeid i nord, som nå kan være truet.

– Dersom det blir russisk policy at rederier kan ende opp slik på grunn av en formalfeil, vil det få konsekvenser for fiskerisamarbeidet i nord. Norske rederier vil ikke våge å fiske i russisk sone. I dag fisker russerne ti ganger mer i norsk sone enn det vi gjør i russisk, sier Maråk til Aftenposten.

En formalitetsfeil

Informasjonsleder Odd Kristian Dahle i Fiskebåt forklarer at bakgrunnen for saken er en formalitetsfeil i lisensdokumentene som tråleren må ha for å fiske i russisk sone.

Lisensieringen av norske fartøy som skal fiske i russisk sone, er et forhold mellom Norge og Russland. Rederiet Remøy Havfiske A/S hadde søkt Fiskeridirektoratet om lisens for å fiske på en norsk rekekvote i russisk sone. Lisens for fartøyet ble gitt og rederiet har daglig rapportert om fartøyets rekefangster til både Russland og Norge.

Rederiet har dermed forholdt seg etter boken. Men da båten etter endt fiske ble kontrollert av russisk kystvakt, var det ikke krysset av for reker i dokumentene.

– Vi snakker her om en formalitet som burde vært løst med et brev fra Fiskeridirektoratet til russiske myndigheter, sier Dahle.

– Hva hadde skjedd om det ble oppdaget at en russisk tråler fisket i norske farvann med den samme feilen i papirene?

– Da regner jeg med at norske myndigheter etter å ha undersøkt saken hadde ønsket dem god tur videre, sier Dahle.

Må være ombord

Mannskapet på 17, 15 nordmenn og to fra Færøyene, var på vei hjem da de ble stanset. Formelt er det ingenting i veien for at mannskapet kan reise hjem. Men rederiet har valgt å la dem bli, fordi de regner dette som en bagatell og trodde saken skulle få en rask løsning.

I tillegg er det flere i mannskapet som ikke har med seg pass. Selv om de fisket i russisk sone, skulle de ikke innom noen passkontroll.

– Det er ikke vanlig å ha med seg pass på fiske. Noen av dem kom derfor ikke i land under 17. mai-feiringen i konsulatet, forklarer Dahle. Han legger til at dersom mannskapet skal sendes hjem, ordnes det med nødpass.

Har det bra

Rederiet og det norske generalkonsulatet i Murmansk har sørget for at mannskapet blir tatt godt vare på.

– Det er ingen tvil om at dette er en belastning for mannskapet, derfor er det helt avgjørende at saken får en snarlig løsning, sier Dahle.