Rekordmange migranter ankommer Italia. Nå øker risikoen for en ny krisesommer i Europa.

BRUSSEL (Aftenposten): Mens flyktningstrømmen til resten av Europa nesten har stoppet opp, tar Italia imot flere og flere. Landet truer med å stenge havnene for båter fra frivillige organisasjoner.

Migranter i en gummibåt blir reddet av Leger Uten Grenser utenfor kysten av Libya og transportert til Italia.
  • Øystein Kløvstad Langberg

– Vi har ikke lært noen ting av det som skjedde i Hellas for to år siden. Det er det som er slående, sier Elizabeth Collett, direktør i tenketanken Migration Policy Institute Europe.

Hun peker på at mye av det Italia advarer om nå, var det samme Hellas sa våren 2015, før en av de største migrantstrømmene siden andre verdenskrig traff Europa.

– Vi nærmer oss det punktet hvor det vil briste et eller annet sted, sier Collett.

Tallet på migranter som har ankommet Italia hittil i år er 19 prosent høyere enn på samme tid i fjor, som allerede var et rekordår.

Collett venter ikke at mengden migranter vil nå de samme nivåene som i Hellas i 2015 da det på det meste kom over 200.000 i løpet av én måned, men hun advarer likevel om at situasjonen kan bli alvorlig.

– Befolkningen har allerede mistet tilliten til at myndighetene kan håndtere dette effektivt, så det skal mindre til denne gangen. Noen uker med godt vær og høye ankomsttall kan være nok til at Italia ikke vet hvordan de skal takle det, sier Collett.

Frykter politisk smell

En rekke momenter bidrar til å gjøre situasjonen tilspisset.

1) Frankrike, Sveits og Østerrike gjennomfører enkle, men effektive grensekontroller som gjør at få kommer seg videre nordover. Nabolandene gjør det også klart at de vil trappe opp kontrollen dersom tallet på migranter ved grensen begynner å øke. Østerrikes forsvarsminister varslet tirsdag at 750 soldater kan bli sendt til grensen mot Italia i løpet av 72 timer og at fire pansrede kjøretøy allerede var på plass.

2) Italias trege asylsystem gjør at det tar lang tid å behandle søknadene. Dermed hoper de seg opp. Søknadsbunken har nå passert 120.000. Mange forsvinner også fra radaren før søknaden er ferdigbehandlet.

3) Samtidig går det mot parlamentsvalg i landet, der innvandring er et stridstema. Sentrumspopulistene i Femstjernesbevegelsen og ytre høyres Lega Nord ligger an til å gjøre det godt, og den sittende sentrum-venstre-regjeringen er under hardt press.

4) På toppen av dette har mange av dem som kommer, små sjanser til å få asyl. Over halvparten av dem som er kommet hittil i år har bakgrunn fra enten Guinea, Nigeria, Bangladesh eller Elfenbenskysten, ifølge UNHCR. Alle kommer fra land hvor 30 prosent eller færre av dem som søker, får asyl, ifølge Eurostat. Fordi suksessraten er så lav, er disse gruppene heller ikke innlemmet i EUs program for omfordeling av flyktninger til resten av unionen. For å bli det må sannsynligheten for å få asyl ligge på over 75 prosent.

– Italia tar til orde for å senke denne grensen, men de andre landene ønsker ikke å ta imot disse migrantene for bare å måtte gi dem avslag og forsøke å få dem returnert, sier Collett.

Hjelpearbeidere bærer i land en død migrant på en strand øst for Tripoli. Over 2000 personer har druknet på den farefulle ferden over Middelhavet hittil i år.

Frivillige organisasjoner skaper kontrovers

Den krevende situasjonen har fått Italia til å se rødt. Nå vil de at flere land skal ta imot båter med migranter.

– Italia har virkelig nådd maksgrensen og det står ikke skrevet noe sted at vi er de eneste som skal ta imot folk som blir reddet i Middelhavet, sier landets EU-minister Sandro Gozi til Financial Times.

Landet truer med å stenge havnene for migrantbåter som ikke er en del av et offisielt EU-oppdrag eller som ikke seiler under italiensk flagg.

Dette vil blant annet ramme fartøyer som tilhører NGO-er. Slike organisasjoner har trappet opp aktiviteten i Middelhavet kraftig de siste årene og sto i 2016 for 22 prosent av alle redningsoppdrag, ifølge et notat fra EU-kommisjonen. I år har andelen nådd 33 prosent, ifølge italiensk kystvakt.

Notatet fra EU viser også hvordan redningsoppdragene har flyttet seg nærmere og nærmere kysten av Libya de siste årene, noe som har bidratt til at det har brutt ut full krangel om rollen til NGO-ene.

Kritikere beskylder dem for å være en «taxiservice» for menneskesmuglere og at de er en medvirkende årsak til at flere og flere tar sjansen på å dra over Middelhavet. Italiensk påtalemyndighet har bekreftet at de etterforsker NGO-ansatte for å bidra til menneskesmugling, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

Representanter for NGO-ene rister på hodet. Leger uten Grenser mener de er blitt utropt til syndebukker for det som er et mye større og langt mer dyptgripende problem. De frykter at mange flere vil dø dersom det ikke er noen til å redde dem. Hittil i år har nærmere 2200 personer druknet i forsøk på å krysse Middelhavet, ifølge UNHCR.

Mannskaper fra Redd Barna hjelper migranter utenfor kysten av Libya. Mens det tidligere var vanlig å sende migrantene ut i mer robuste sjødyktige båter, bruker smuglerne i dag i stor grad svært enkle gummibåter, skriver EU-kommisjonen i et notat.

Vil stramme inn reglene

EU har forsøkt å få bukt med strømmen av migranter over Middelhavet. Sammen med Italia undertegnet de i februar en avtale med myndighetene i Libya der de lovet å hjelpe det ustabile landet med utstyr, trening og penger. Målet var å styrke kystvakten og å slå mer effektivt ned på menneskesmugling, men effekten er uteblitt.

– Sannheten er at det ikke har skjedd noen substansiell endring på bakken. Dette er ikke et land du kan ha denne typen dialog med. Du må hanskes med en blanding av myndighetsaktører, smuglere og geriljagrupper. Det er noe helt annet enn avtalen med Tyrkia, sier Collett.

Etter at Italia truet med å stenge havnene, har innenriksministerne i Tyskland, Frankrike og Italia blitt enige om at reglene NGO-ene opererer etter, skal strammes inn.

Det er ennå ikke kjent hva dette vil gå ut på, men ifølge Financial Times kan det dreie seg om å nekte dem å gå inn i libysk territorialfarvann og begrense kommunikasjonen de har lov til å ha med migrantbåter. De som bryter disse reglene, kan bli nektet å legge til kai i Italia.

Frykter fæle scener

Foreløpig er det ikke funnet noen løsning på Italias ønske om å la båter legge til havn i andre land. Collett i Migration Policy Institute tolker truslene fra Italia som et rop om oppmerksomhet rundt den krevende situasjonen i landet, men advarer mot å ikke ta utspillet seriøst.

– Hvis Italia gjør alvor av trusselen, og båter fulle av migranter må ligge i Middelhavet og drive rundt, vil vi se fryktelige scener ganske raskt, sier hun.