Tyskland varsler hardere linje mot Kina og Russland

Økonomien har fått styre utenrikspolitikken i for stor grad, mener De grønne. Nå får de selv utenriksministeren.

Annalena Baerbock var De grønnes kanslerkandidat. Nå havner hun i utenriksministerstolen.

NYHETSANALYSE: Den tyske regjeringen legger om kursen. I utlandet har spenningen særlig vært knyttet til Russland- og Kina-politikken. Hvor langt vil den nye trepartiregjeringen gå?

Men først til en liten setning regjeringen her i Norge har ventet på i spenning. Skal Tyskland bli observatør ved FN-toppmøtet for atomvåpenforbud neste år? Svaret i regjeringsplattformen ble ja. Dermed er ikke Norge lenger det eneste Nato-landet som er observatør her.

I Nato vakte Norges avgjørelse – den ble kjent via Hurdalsplattformen – nemlig skarpe reaksjoner. For Nato er FN-traktaten om forbud mot atomvåpen ikke veien å gå. Å delta på møter her, selv som observatør, anses som en form for lojalitetsbrudd.

Antagelig våget Norge å ta dette skrittet alene fordi de visste at Tyskland kom etter. I begge land vant sosialdemokratene valget. Partiene kjenner hverandre godt.

Grønn og feministisk politikk

Olaf Scholz blir etter planen tatt i ed som kansler 6. desember. Så dannes regjering. Annalena Baerbock fra De grønne blir Tysklands første kvinnelige utenriksminister.

Baerbock og partiet hennes har vært svært kritiske til sittende kansler Angela Merkels utenrikspolitikk. De mener økonomiske interesser har fått styre.

Nå skal også utenrikspolitikken bli grønn og feministisk, heter det i regjeringsplattformen. Demokrati og menneskerettigheter skal vektes tyngre. Innad i EU kan det få betydning for hvordan utviklingen i Polen og Ungarn håndteres.

Klar Kina-politikk

Det kan også bety en hardere front mot både Russland og Kina.

Et eksempel er EUs investeringsavtale med Kina. Den fikk sittende kansler Angela Merkel i stand under Tysklands EU-formannskap i fjor. Siden har den ligget på is i EU-parlamentet.

Den kommende tyske regjeringen vil ikke ratifisere avtalen, skriver de i regjeringsplattformen. Dessuten skal Tyskland avklare Kina-politikken nærmere med USA. «Ordlyden om Kina er den sterkeste i noen tysk regjeringsplattform noensinne», sier en ekspert til Financial Times.

For Norge betyr en slik klar tysk holdning at det å inngå en egen frihandelsavtale med Kina, blir svært vanskelig, kanskje umulig. Norge og Kina har forhandlet om en slik avtale siden 2008.

Kommende kansler Olaf Scholz (sosialdemokrat) peker ut kursen for den påtroppende regjeringen. Annalena Baerbock fra De grønne blir utenriksminister, hennes partilederkollega Robert Habeck blir klima- og næringsminister. Lengst til høyre Christian Lindner, leder for Fridemokratene og snart finansminister.

En russisk nøtt

De grønne representerer også en hardere Russland-politikk. Partiet er sterkt imot gassrørledningen Nord Stream 2. Her skal gass fra Russland fraktes til Tyskland. De grønne er motstandere av å importere mer gass fra Russland, både av miljøhensyn og fordi man ikke ønsker å øke Moskvas innflytelse i Europa.

Ledningen er ferdig. Baerbock mener den ikke bør settes i drift. – Vi må ikke la oss bli presset av Russland, sa hun for en måned siden.

Også den andre juniorpartneren i regjeringen, Fridemokratene, er mot gassrørledningen. De har i sitt valgprogram at Nord Stream 2 ikke bør settes i drift før den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj settes fri.

Nettopp Russland skal ha vært det vanskeligste utenrikspolitiske temaet å enes om. Nord Stream 2 er ikke nevnt i regjeringsplattformen. Sosialdemokratene er nemlig uenige med De grønne og FDP.

Akkurat nå er driftstillatelsen til behandling hos Bundesnetzagentur, et forvaltningsorgan med ansvar for blant annet strøm-, gass- og jernbanenettverk. Men saken vil bli en stor utfordring for den ferske regjeringen.

Men hvor mektig blir utenriksministeren?

Ord og ønsker kan fort blekne i møte med virkeligheten. Det er også et åpent spørsmål hvor stor innflytelse Baerbock får i praksis.

I Merkels regjeringstid er utenrikspolitikken i stor grad ført fra kanslerkontoret. Utenriksdepartementet har mistet makt og betydning. Det påpekte Thorsten Faas, professor i statsvitenskap ved Freie Universität i Berlin, under et zoom-møte med utenlandske journalister.

Olaf Scholz er erfaren som finansminister, men fersk som kansler. Det er uvisst hvor stor vekt han vil legge på utenrikspolitikken.

Kommende utenriksminister Annalena Baerbock er kjent for å bruke klarspråk om internasjonal politikk. Scholz har derimot rykte på seg for å være konfliktsky. – Hans lure smil vil neppe gjøre inntrykk på Xi Jinping eller Vladimir Putin, skriver avisen Der Tagesspiegel.