For 75 år siden ble det fred i Europa. Nå skaper løgner om andre verdenskrig uro.

NYHETSANALYSE: Russlands president Putin hevder at Polen var medskyldig i krigsutbruddet i 1939.

Tre fanger i Auschwitz snakker med soldater i Den røde armé rett etter frigjøringen.

Presidenten Vladimir Putins historiepolitikk skaper isfront mellom Russland og Polen. Konflikten får også konsekvenser for markeringen av Holocaust-dagen, som i år er særlig omfattende: Det er 75 år siden Den røde armé befridde konsentrasjonsleiren Auschwitz.

Putin selv kommer ikke til markeringen i Polen, mens den polske presidenten, Andrzej Duda, nylig meldte avbud til Israels markering. Dudas begrunnelse lyder at han ikke kan sitte passiv og lytte til Putins løgner. Hans ønske om selv å tale, ble avslått.

Norge representeres av kronprins Haakon ved begge anledninger. Statsminister Erna Solberg deltar på arrangementet i Auschwitz.

Den pågående krangelen startet like før jul. Da hevdet Putin at Polen var medskyldig i krigsutbruddet i 1939. Talsmannen for Dumaen, det russiske parlamentet, krevde dessuten at Polen må be om unnskyldning for å ha startet krigen, skriver historikeren Anne Applebaum i The Atlantic.

«Stalins propaganda»

Det polske utenriksdepartementet svarte at det falske bildet av historien er et ekko av «propaganda fra tiden med Stalins totalitarisme». De kalte også den russiske ambassadøren i Warszawa inn på teppet.

Polen fikk raskt støtte av andre ambassadører i Warszawa, fra både Tyskland, Israel og fra USA.

Den amerikanske ambassadøren sendte denne tweeten: Kjære president Putin! Hitler og Stalin var sammen om å starte andre verdenskrig. Det er et faktum. Polen var et offer for denne grusomme konflikten.

Russland svarte med å si at USA burde sørge for at ambassadørene deres kjenner historien.

Putin nøyde seg ikke med generelle kommentarer, men gikk spesifikt til verks. Han kalte Polens ambassadør til Berlin på 30-tallet for «avskum» og et «antisemittisk svin» (betegnelser Polens jødiske organisasjoner ifølge nettstedet Notes from Poland har tatt sterkt avstand fra), og han forsvarte den sovjetiske invasjonen av Polen med at den polske regjeringen hadde mistet kontrollen over landet. Okkupasjonen var dermed nødvendig og reddet mange liv fra nazistenes klør, lyder påstandene.

Mange løgner

Den polske statsministeren Mateusz Morawiecki (fra det nasjonalkonservative Lov- og rettferdighetspartiet PiS) sa i sin pressemelding at Putin har løyet om Polen mange ganger, og at han vanligvis lyver når de russiske myndighetene føler et internasjonalt press knyttet til geopolitikk.

Morawiecki fremhevet at Russland mislyktes i forsøket på å få total kontroll over Hviterussland, og at EU igjen har forlenget sanksjonene etter anneksjonen av Krim. Han nevner også dopingskandalen og suspensjonen av russiske idrettsutøvere som årsak til Putins valg av tidspunkt.

Det er langt fra første gang den russiske presidenten opptrer som historierevisjonist. Rehabilitering av Stalin og forsøk på å gjøre Molotov-Ribbentrop-pakten (se faktaramme) til noe positivt er temaer som stadig har dukket opp de siste ti årene.

I 2010 var Russland og Polen kommet et stykke på vei i forsoningsarbeidet. Her legger daværende statsministre Putin og Tusk krans på minnested over ofrene i Katyn. Tre dager senere styrtet et polsk fly med presidenten om bord, og forsoningsarbeidet stanset.

Men noe er annerledes nå. Putin er ikke alene om å føre en nasjonalistisk historiepolitikk. Når regjeringer er opptatt av å bruke historien til eget formål, mister de samtidig interessen for både historieforskning og for forsoning.

Også i Polen brukes fortiden som politisk verktøy ved behov. Et eksempel er den langvarige striden med Israel og USA om Polens såkalte «holocaustlov».

Kanskje gjør dette at entusiasmen for å støtte Polen i konflikten med Russland krymper, til tross for at de denne gangen opplagt har sannheten på sin side.

Undergraver stabiliteten

Historikeren Anne Applebaum synes det er påfallende at saken har skapt såpass få internasjonale reaksjoner. «Polen er mer isolert enn på 30 år. Det unike polsk-tyske forholdet, bygget opp over flere tiår, er nesten ødelagt av den nåværende populistiske, nasjonalistiske polske regjeringen, der noen medlemmer er mer antieuropeiske enn anti-russiske», skriver hun.

Applebaum spør om dette nettopp skaper et godt tidspunkt for Putin å så tvil om polsk historie. «Mens landet selv er på vei i mer autoritær retning, ønsker Putin å se hvordan verden – og Polen – reagerer på ideen om at polakker og nazister var mer eller mindre det samme. Å undergrave Polen er å undergrave stabiliteten i Europa etter den kalde krigen, noe Putin selvsagt ønsker», skriver hun.

I Polen vedtok parlamentet 9. januar en resolusjon mot Russlands manipulering av fakta. Det ellers så splittede partilandskapet vedtok resolusjonen ved akklamasjon. Bare én klappet ikke, en høyreekstremist.

Ble provosert av EU-resolusjon

Men Putins stikk er ikke bare rettet mot Polen. En resolusjon vedtatt av EU-parlamentet i fjor høst har også ført til reaksjoner.

Her undertegner Sovjetunionens utenriksminister Molotov (sittende) ikkeangrepspakten 23. august 1939. Bak ham står den tyske utenriksministeren Ribbentrop, ved siden av ham står Stalin (andre fra høyre).

I resolusjonen som blant annet retter seg mot nettopp russernes forvrengning av fortiden, heter det at Molotov-Ribbentrop-pakten la veien åpen for andre verdenskrig.

Putin kommenterte at EUs syn ikke er «basert på realiteter», skriver Deutsche Welle.

Først og fremst skaper Russland uro og sinne i landene som ble mest herjet med av stormaktene under krigen, nemlig Polen, de baltiske landene og andre i stripen mellom Berlin og Moskva.

Men konflikter om fortiden fører også til usikkerhet for markeringer i fredsåret 2020. Skal det faktum at Den røde armé var helt sentrale i seieren over nazismen, og at Sovjetunionen ofret aller flest soldater, få overskygge det som skjer i Europa i dag? Polens president er neppe alene om å føle ubehag ved å stå side om side med Putin.